Text size:

The Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act

Issuer:Passed by referendum
Type:act
In force from:06.01.2004
In force until: In force
Translation published:30.10.2013

In a referendum held on 14 September 2003 pursuant to section 162 of the Constitution of the Republic of Estonia, the people of Estonia adopted the following Act to amend the Constitution:

§ 1.  Estonia may belong to the European Union, provided the fundamental principles of the Constitution of the Republic of Estonia are respected.

§ 2.  When Estonia has acceded to the European Union, the Constitution of the Republic of Estonia is applied without prejudice to the rights and obligations arising from the Accession Treaty.

§ 3.  This Act may only be amended in a referendum.

§ 4.  This Act enters into force three months after the date of its promulgation.

Väljaandja:Rahvahääletusel vastu võetud
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2003, 64, 429

Eesti rahvas võttis 2003. aasta 14. septembril rahvahääletusel põhiseaduse § 162 alusel Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamiseks vastu järgmise seaduse:

§ 1.    Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu, lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest.

§ 2.    Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

§ 3.    Käesolevat seadust saab muuta ainult rahvahääletusega.

§ 4.    Käesolev seadus jõustub kolm kuud pärast väljakuulutamist.

/otsingu_soovitused.json