AktTagasi Prindi

Väljaandja : Peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes
Akti või dokumendi liik : käskkiri
Teksti liik : algtekst 
Jõustumise kpv. : 18.09.1944
Avaldamismärge : RT I, 20.09.1944, 1, 1-9

1.Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 1

Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

 

Nimetan ametisse Vabariigi Valitsuse järgmises koosseisus:

 

Peaministri asetäitja ja Siseminister – Otto  T i e f.

Haridusminister – Arnold  S u s i.

Kaubandus-Tööstusminister – Rudolf   P e n n o.

Kohtuminister – Johannes  K l e s m e n t.

Põllutööminister – Kaarel  L i i d a k.

Rahaminister – Hugo  P ä r t e l p o e g.

Sotsiaalminister – Voldemar  S u m b e r g.

Teedeminister – Johannes  P i k k ov.

Välisminister – August  R e i.

Minister – Juhan  K a a r l i m ä e.

 

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

 

2.Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 2

Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

 

Panen  Sõjaministri ülesannete täitmise ajutiselt Siseminister Otto Tief’ile.

 

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

 

3.Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 3

Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

 

Nimetan Riigisekretäriks Helmut Maandi.

 

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

 

4.Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 4

Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

 

Nimetan Sõjavägede Ülemjuhatajaks kolonel Jaan Maide.

 

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

5.Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 5

Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

 

Nimetan Riigivolikogu Esimehe ja Riiginõukogu Esimehe nõusolekul Riigikontrolöri ajutiseks kohusetäitjaks Oskar Gustavson’i.

 

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

 

6.Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 6

Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

 

Nimetan Sisekaitseülemaks Juhan Reigo.

 

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

7.Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 7

Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

 

Panen Minister Juhan Kaarlimäe peale informatsiooni Keskuse juhtimise.

 

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

Otto Tief
Peaministri asetäitja

 

 

8.Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 8

Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

 

Nimetan Õiguskantsleriks Richard Övel’i..

 

 

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

 

 

 

 

Käesolevaga tõendame, et see fotokoopia vastab täielikult Riigi Teataja  nr. 1 -1944.a milline Riigi Teataja trükiti ja avaldati E.V. peaministri asetäitja Otto Tiefi korraldusel ning Vabariigi Valitsuse teadmisel, Tallinnas 20. sept. 1944.a.

 

Stockholmis,

24. märtsil 1949.

 

 

 

TagasiPrindi