Väljaandja : Peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes
Akti või dokumendi liik : käskkiri
Teksti liik : algtekst 
Jõustumise kpv. : 18.09.1944
Avaldamismärge : RT I, 20.09.1944, 1, 1-9

1. Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 1
Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

Nimetan ametisse Vabariigi Valitsuse järgmises koosseisus:

Peaministri asetäitja ja Siseminister – Otto T i e f.

Haridusminister – Arnold S u s i.

Kaubandus-Tööstusminister – Rudolf P e n n o.

Kohtuminister – Johannes K l e s m e n t.

Põllutööminister – Kaarel L i i d a k.

Rahaminister – Hugo P ä r t e l p o e g.

Sotsiaalminister – Voldemar S u m b e r g.

Teedeminister – Johannes P i k k ov.

Välisminister – August R e i.

Minister – Juhan K a a r l i m ä e.

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

2. Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 2
Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

Panen Sõjaministri ülesannete täitmise ajutiselt Siseminister Otto Tief’ile.

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

3. Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 3
Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

Nimetan Riigisekretäriks Helmut Maandi.

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

4. Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 4
Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

Nimetan Sõjavägede Ülemjuhatajaks kolonel Jaan Maide.

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

5. Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 5
Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

Nimetan Riigivolikogu Esimehe ja Riiginõukogu Esimehe nõusolekul Riigikontrolöri ajutiseks kohusetäitjaks Oskar Gustavson’i.

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

6. Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 6
Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

Nimetan Sisekaitseülemaks Juhan Reigo.

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

7. Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 7
Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

Panen Minister Juhan Kaarlimäe peale informatsiooni Keskuse juhtimise.

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

Otto Tief
Peaministri asetäitja

8. Vabariigi Presidendi käskkiri Nr. 8
Antud eriõigusel 18. septembril 1944.

Nimetan Õiguskantsleriks Richard Övel’i..

Jüri U l u o t s
Peaminister
Vabariigi Presidendi
ülesannetes

Käesolevaga tõendame, et see fotokoopia vastab täielikult Riigi Teataja nr. 1 -1944.a milline Riigi Teataja trükiti ja avaldati E.V. peaministri asetäitja Otto Tiefi korraldusel ning Vabariigi Valitsuse teadmisel, Tallinnas 20. sept. 1944.a.

Stockholmis,

24. märtsil 1949.