AktTagasi Prindi

Väljaandja : Maanõukogu Vanematekogu
Akti või dokumendi liik : otsus 
Teksti liik : algtekst 
Avaldamismärge : RT, 27.11.1918, 1 lk 3

Ajutise Valitsuse kokkusead.

 

Maanõukogu Wanematekogu otsustas 12. nov. s.a.;

 

Ajutiselt, kuni Maanõukogu kokkuastumiseni Ajutise Walitsuse kokkuseade järgmiselt ära määrata:

 

            Pea- ja siseminister: K. Päts.

            Peaministri asetäitja ja kohtuminister: J. Poska.

            Siseministri asetäitja ja rahaminister: J. Kukk.

            Wälisminister: O. Strandmann.

            Sõjaminister: A. Larka.

            Teedeminister: J. Peterson.

            Põllutöö- ja toitlusminister: J. Raamot.

            Haridusminister: P. Põld.

            Ilma portfellita minister: J. Tõnisson.

            Tööministri ja tööstuse-kaubanduse ministri kohad Eesti sotsialdemokratlise Tööliste partei kandidatide jaoks wabaks jätta.

 

TagasiPrindi