Väljaandja : Maanõukogu Vanematekogu
Akti või dokumendi liik : otsus 
Teksti liik : algtekst 
Avaldamismärge : RT, 27.11.1918, 1 lk 3

Ajutise Valitsuse kokkusead.

Maanõukogu Wanematekogu otsustas 12. nov. s.a.;

Ajutiselt, kuni Maanõukogu kokkuastumiseni Ajutise Walitsuse kokkuseade järgmiselt ära määrata:

Pea- ja siseminister: K. Päts.

Peaministri asetäitja ja kohtuminister: J. Poska.

Siseministri asetäitja ja rahaminister: J. Kukk.

Wälisminister: O. Strandmann.

Sõjaminister: A. Larka.

Teedeminister: J. Peterson.

Põllutöö- ja toitlusminister: J. Raamot.

Haridusminister: P. Põld.

Ilma portfellita minister: J. Tõnisson.

Tööministri ja tööstuse-kaubanduse ministri kohad Eesti sotsialdemokratlise Tööliste partei kandidatide jaoks wabaks jätta.