Väljaandja : Maanõukogu vanematekogu
Akti või dokumendi liik : päevakäsk 
Teksti liik : algtekst 

Eestimaa Päästmise Komitee käsk nr. 1 Eestimaa rahvale ja Eesti sõjaväele

Eesti Maapäeva Manifestiga on Eesti iseseisvaks vabariigiks kuulutatud ja valitsemise kõrgem võim Eestimaa Päästmise Komitee kätte antud.

Et Eesti vabariik iseseisvuse Manifestis käesolevas sõjas erapooletuks on kuulutatud, siis ei tohi Eesti sõjavägi ega ükski Eesti kodanik Vene–Saksa sõjast milgi viisil osa võtta.

Vene rahvakomissaride mobilisatsiooni käsu kuulutame Eestis tühjaks ja maksvusetaks.

Kõik üleüldise valimiseõiguse alusel valitud maa-, linna- ja valla-omavalitsuse asutused peavad ajaviitmata oma katkestatud tööd jätkama ja vägivaldselt nende asemele astunud nõukogud, komiteed ja kõiksugu teiste nimetustega asutused tulevad kõrvaldada.

Seadusliku omavalitsuse esindaja nõudmisel peavad Eesti sõjaväed ja miilits selle käsu läbiviimiseks kõigi abinõudega kaasa aitama.

Kirjutame kõigile kodanikkudele ja ametnikkudele, kus nad ka ei teeniks, ette, kõik abinõud tarvitusele võtta, et Eestist mitte mingisugust riigi varandust välja ei veetaks ja ei hävitataks, sest see varandus on nüüdsest peale Eesti vabariigi omandus.

 

Eestimaa Päästmise Komitee