AktTagasi Prindi

Väljaandja : Maanõukogu vanematekogu
Akti või dokumendi liik : päevakäsk 
Teksti liik : algtekst 

Eestimaa Päästmise Komitee päevakäsk nr. 4

 

Kõik sõjaväeteenijad eestlased, kes 1913. aastal ja hiljem liisku võtsid ning teenistusse on vastu võetud, peavad 1-seks märtsiks s.a. eesti sõjaväe jagudesse, kus nad teenisid, ehk 1-se Eesti jalaväediviisi staapi Narva maanteel nr. 52 ilmuma.

Kes tähendatud ajaks ei ilmu, see tunnistatakse sõjaväejooksikuks ja antakse sõjakohtu alla.

Tallinn, 25./12. II 1918             Eestimaa Päästmise Komitee
                                                 esimees K. Päts
                                                               J. Vilms
                                                               K. Konik

 


 

 

 

TagasiPrindi