Väljaandja : Maanõukogu vanematekogu
Akti või dokumendi liik : päevakäsk 
Teksti liik : algtekst 

Eestimaa Päästmise Komitee päevakäsk nr. 4

Kõik sõjaväeteenijad eestlased, kes 1913. aastal ja hiljem liisku võtsid ning teenistusse on vastu võetud, peavad 1-seks märtsiks s.a. eesti sõjaväe jagudesse, kus nad teenisid, ehk 1-se Eesti jalaväediviisi staapi Narva maanteel nr. 52 ilmuma.

Kes tähendatud ajaks ei ilmu, see tunnistatakse sõjaväejooksikuks ja antakse sõjakohtu alla.

Tallinn, 25./12. II 1918

Eestimaa Päästmise Komitee
esimees K. Päts
J. Vilms
K. Konik