Väljaandja : Eesti Ajutine Valitsus
Akti või dokumendi liik : teadaanne 
Teksti liik : algtekst 
Avaldamismärge : RT, 4.12.1918, 4 lk 7

Teadaanne ametikohtadele.

Et Ajutise Walitsuse wõi ministrite nõukogu arutamise ja otsustamise alla ainult niisugused küsimused käiwad, mis üleüldise ja põhjusmõttelise tähtsusega on, siis palub Ajutise Walitsuse kantselei kõiki ametkondi kirjawahetust kõikides teistes küsimustes mitte Ajutise Walitsuse nime peale, waid sellekohastele ministeriumitele saata.

A.W. kantselei ülem: P. Ruubel.

Ministeriumite adressid:

Siseministerium: Toompuieste 3, Tolli majas.

Haridusministerium: sealsamas.

Sõjaministerium: Pagari uul. nr. 1.

Teedeministerium: W. Pärnu maantee nr. 3.

Põllutööministerium: Wismari uul. Põllupanga majas.

Toitlusministerium: sealsamas.

Kohtuministerium: Ringkonnakohus.

Tööstus-kabandusministerium. Wene uul. nr. 5.

Töö- ja hoolekandeministerium: Suur-turg 14, ajutiselt.

Wälisministerium: sealsamas.

Ajutise Walitsuse ruumid: sealsamas.