Väljaandja : Maanõukogu vanematekogu
Akti või dokumendi liik : otsus 
Teksti liik : algtekst 
Avaldamismärge : RT, 27.11.1918, 1

Wanematekogu otsus Päästekomitee loomisest.

Maanõukogu Wanematekogu otsustas 19. weebruaril 1918:

Asutada kolmeliikmeline Eestimaa Päästekomitee, kelle kätte kuni normalsete olude loomiseni kõik riiklik wõim anda. Päästekomitee liikmeteks walida K. Päts, J. Wilms ja K. Konik.