Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 01.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vastseliina valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 01.03.2017, 27 Vastseliina Vallavolikogu määrus 2 04.03.2017 - 31.12.2017
Raikküla valla 2017. aasta eelarve kinnitamine RT IV, 01.03.2017, 26 Raikküla Vallavolikogu määrus 51 04.03.2017 - 31.12.2017
Õppekoha tegevuskulude arvestuslik maksumus Ahja valla haridusasutustes 2017 aastal RT IV, 01.03.2017, 25 Ahja Vallavalitsus määrus 2 04.03.2017 - 31.12.2017
Ruu küla lähiümbruse kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kinnitamine RT IV, 01.03.2017, 24 Jõelähtme Vallavolikogu otsus 425
Lohusuu Kooli õpilaskoha ja lasteaiakoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. eelarveaastaks RT IV, 01.03.2017, 23 Lohusuu Vallavalitsus määrus 1 04.03.2017 - 31.12.2017
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord RT IV, 01.03.2017, 22 Alatskivi Vallavolikogu määrus 2 04.03.2017 - …
Kanepi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine RT IV, 01.03.2017, 21 Kanepi Vallavolikogu määrus 4 04.03.2017 - 31.12.2019
Vallavolikogu ja volikogu komisjoni liikmetele tasu ning hüvitiste maksmise kord RT IV, 01.03.2017, 20 Kanepi Vallavolikogu määrus 3 04.03.2017 - 11.11.2017
Kanepi valla 2017. aasta eelarve RT IV, 01.03.2017, 19 Kanepi Vallavolikogu määrus 1 01.01.2017 - 31.12.2017
Haanja valla 2017. a eelarve kinnitamine RT IV, 01.03.2017, 18 Haanja Vallavolikogu määrus 3 04.03.2017 - 31.12.2017
Võhma Päevakeskuse põhimäärus RT IV, 01.03.2017, 17 Võhma Linnavolikogu määrus 2 01.05.2017 - …
Projektides osalemise kord RT IV, 01.03.2017, 16 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 140 04.03.2017 - …
Käru vallavara valdamise eeskiri RT IV, 01.03.2017, 15 Käru Vallavolikogu määrus 1 04.03.2017 - 05.02.2018
Alajõe valla 2017. aasta eelarve RT IV, 01.03.2017, 14 Alajõe Vallavolikogu määrus 2 04.03.2017 - 31.12.2017
Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu suurus ja maksmise kord RT IV, 01.03.2017, 13 Karksi Vallavolikogu määrus 1 04.03.2017 - 16.12.2017
Rae valla noortevolikogu põhimäärus RT IV, 01.03.2017, 12 Rae Vallavolikogu määrus 56 04.03.2017 - …
Käina valla munitsipaalomandis olevale elamumaale hoonestusõiguse seadmise kord RT IV, 01.03.2017, 11 Käina Vallavolikogu määrus 30 04.03.2017 - kehtetu
Käru Vallavolikogu määruse muutmine RT IV, 01.03.2017, 10 Käru Vallavolikogu määrus 3
Rae Vallavolikogu 21. juuni 2016 määruse nr 56 „Rae valla noortevolikogu põhimäärus“ muutmine RT IV, 01.03.2017, 9 Rae Vallavolikogu määrus 68
Käina valla õppepreemia andmise kord RT IV, 01.03.2017, 8 Käina Vallavolikogu määrus 45 04.03.2017 - 01.06.2018

Kokku: 27| Näitan: 1- 20|Näita kõiki