Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 01.04.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Leevi Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise või väljaarvamise tingimused ja kord RT IV, 01.04.2016, 111 Veriora Vallavolikogu määrus 6 01.04.2016 - kehtetu
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine RT IV, 01.04.2016, 110 Laekvere Vallavolikogu määrus 3 04.04.2016 - 16.09.2018
Lastekaitseseaduses sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine RT IV, 01.04.2016, 109 Laekvere Vallavolikogu määrus 2 04.04.2016 - 16.09.2018
Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi väljamaksmise kord RT IV, 01.04.2016, 108 Sauga Vallavolikogu määrus 23 01.04.2016 - kehtetu
Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele RT IV, 01.04.2016, 107 Viljandi Vallavolikogu määrus 104 04.04.2016 - 10.12.2018
Pädevuse delegeerimine RT IV, 01.04.2016, 106 Anija Vallavolikogu määrus 80 04.04.2016 - …
Kolga-Jaani valla 2016. aasta eelarve RT IV, 01.04.2016, 105 Kolga-Jaani Vallavolikogu määrus 5 04.04.2016 - 31.12.2016
Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine RT IV, 01.04.2016, 104 Ülenurme Vallavolikogu määrus 4 04.04.2016 - 10.03.2018
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine RT IV, 01.04.2016, 103 Ambla Vallavolikogu määrus 5 04.04.2016 - 06.12.2018
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 01.04.2016, 102 Veriora Vallavolikogu määrus 12 04.04.2016 - …
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 01.04.2016, 101 Veriora Vallavolikogu määrus 11 04.04.2016 - 31.01.2018
Veriora valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord RT IV, 01.04.2016, 100 Veriora Vallavolikogu määrus 10 04.04.2016 - 31.03.2018
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord RT IV, 01.04.2016, 99 Veriora Vallavolikogu määrus 9 04.04.2016 - 31.03.2018
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 01.04.2016, 98 Veriora Vallavolikogu määrus 8 04.04.2016 - 31.03.2018
Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord RT IV, 01.04.2016, 97 Veriora Vallavolikogu määrus 7 04.04.2016 - 31.03.2018
Veriora valla eelarvest toetuste määramise ja maksmise kord RT IV, 01.04.2016, 96 Veriora Vallavolikogu määrus 6 04.04.2016 - 31.03.2018
Eluruumi tagamise kord RT IV, 01.04.2016, 95 Veriora Vallavolikogu määrus 5 04.04.2016 - …
Üldhooldusteenuse osutamise kord Veriora vallas RT IV, 01.04.2016, 94 Veriora Vallavolikogu määrus 4 04.04.2016 - 31.03.2018
Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldajatoetuse ja täiendava kvartaalse sotsiaaltoetuse määramise ning maksmise kord RT IV, 01.04.2016, 93 Veriora Vallavolikogu määrus 3 04.04.2016 - 31.03.2018
Tugiisiku teenuse osutamise kord RT IV, 01.04.2016, 92 Veriora Vallavolikogu määrus 2 04.04.2016 - 31.03.2018

Kokku: 111| Näitan: 1- 20|Näita kõiki