Ilmumas ja ilmunud

RT I , 01.07.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Terviseameti põhimäärus RT I, 01.07.2022, 38 Sotsiaalminister määrus 82 04.07.2022 - …
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm RT I, 01.07.2022, 37 Sotsiaalminister määrus 30 04.07.2022 - …
Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord RT I, 01.07.2022, 36 Sotsiaalminister määrus 111 04.07.2022 - …
Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv RT I, 01.07.2022, 35 Sotsiaalminister määrus 47 04.07.2022 - …
Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks RT I, 01.07.2022, 34 Sotsiaalminister määrus 112 04.07.2022 - …
Maksejõuetusavalduse esitamisel ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine RT I, 01.07.2022, 33 Justiitsminister määrus 15 04.07.2022 - …
Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord RT I, 01.07.2022, 32 Tervise- ja tööminister määrus 72 04.07.2022 - …
Sotsiaalministri määruste muutmine RT I, 01.07.2022, 31 Tervise- ja tööminister määrus 53
Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” muutmine RT I, 01.07.2022, 30 Tervise- ja tööminister määrus 52
Pankrotihalduri toimikule ja pankrotimenetluses koostatavatele dokumentidele esitatavad nõuded RT I, 01.07.2022, 29 Justiitsminister määrus 48 04.07.2022 - …
Saneerimisnõustaja tasu ja hüvitatavate kulutuste arvestamise kord ning tasu piirmäärad RT I, 01.07.2022, 28 Justiitsminister määrus 1 04.07.2022 - …
Nõuded pankrotihalduri ja saneerimisnõustaja täiendusõppele ja täiendusõppe maht RT I, 01.07.2022, 27 Justiitsminister määrus 17 04.07.2022 - …
Pankrotihalduri ja saneerimisnõustaja eksami erialateadmiste testi valdkonnad ja hindamise kord RT I, 01.07.2022, 26 Justiitsminister määrus 33 04.07.2022 - …
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja metoodikakomisjoni töö korraldus, võlgniku usaldusisiku eksami, esmase koolituse ja täiendusõppe nõuded ning kojale makstava tasu suurus RT I, 01.07.2022, 25 Justiitsminister määrus 17 04.07.2022 - …
Pankrotihalduri, saneerimisnõustaja ja eksperdi tegevusega seotud justiitsministri määruste muutmine RT I, 01.07.2022, 24 Justiitsminister määrus 16
Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kord RT I, 01.07.2022, 23 Kaitseminister määrus 3 04.07.2022 - …
Kaitseliidu liikme hukkumise, ajutise töövõime kaotuse, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord RT I, 01.07.2022, 22 Kaitseminister määrus 17 04.07.2022 - …
Kaitseministri määruste muutmine seoses Kaitseliidu seaduse muutmisega RT I, 01.07.2022, 21 Kaitseminister määrus 14
Välisluureameti ametniku ja töötaja tervisenõuded ning tervisekontrolli kord RT I, 01.07.2022, 20 Kaitseminister määrus 13 04.07.2022 - …
Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord RT I, 01.07.2022, 19 Eesti Panga President määrus 8 01.01.2023 - kehtetu

Kokku: 38| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json