Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 01.11.2014

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Mikitamäe Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamise ja töö tasustamise kord RT IV, 01.11.2014, 62 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 17 04.11.2014 - 31.12.2015
Raieloa andmise kord Kuressaare linnas RT IV, 01.11.2014, 61 Kuressaare Linnavolikogu määrus 10 04.11.2014 - kehtetu
Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2014. aastaks RT IV, 01.11.2014, 60 Viimsi Vallavalitsus määrus 1 04.11.2014 - 31.12.2014
Lihula valla 2014. aasta II lisaeelarve kinnitamine RT IV, 01.11.2014, 59 Lihula Vallavolikogu määrus 23 04.11.2014 - 31.12.2014
Kose valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine RT IV, 01.11.2014, 58 Kose Vallavolikogu määrus 9 01.01.2015 - kehtetu
Toetuste suuruste kehtestamine 2014. aastaks RT IV, 01.11.2014, 57 Kärla Vallavalitsus määrus 8 01.01.2015 - kehtetu
Viimsi Vallavalitsuse 24.01.2014 määruse nr 1 "Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2014. aastaks" muutmine RT IV, 01.11.2014, 56 Viimsi Vallavalitsus määrus 21
Viimsi valla 2014. aasta lisaeelarve artiklite jaotuse kinnitamine RT IV, 01.11.2014, 55 Viimsi Vallavalitsus määrus 20 04.11.2014 - 31.12.2014
Pühalepa valla 2014. aasta lisaeelarve RT IV, 01.11.2014, 54 Pühalepa Vallavolikogu määrus 9 04.11.2014 - 31.12.2014
Taotluste vormide kinnitamine RT IV, 01.11.2014, 53 Rae Vallavalitsus määrus 25 01.01.2015 - 14.10.2018
Karula valla eelarvestrateegia 2013 – 2017 vastuvõtmine RT IV, 01.11.2014, 52 Karula Vallavolikogu määrus 5 04.11.2014 - kehtetu
Karula valla eelarvestrateegia 2012 – 2016 vastuvõtmine RT IV, 01.11.2014, 51 Karula Vallavolikogu määrus 12 04.11.2014 - kehtetu
Aseri valla 2014. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 01.11.2014, 50 Aseri Vallavolikogu määrus 22 04.11.2014 - 31.12.2014
Rein Valdru nimelise rändauhinna statuut RT IV, 01.11.2014, 49 Väätsa Vallavolikogu määrus 11 04.11.2014 - kehtetu
Lüllemäe Kultuurimaja põhimääruse kinnitamine RT IV, 01.11.2014, 48 Karula Vallavolikogu määrus 7 04.11.2014 - kehtetu
Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kinnitamine RT IV, 01.11.2014, 47 Viljandi Vallavolikogu määrus 15 01.01.2015 - kehtetu
Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine RT IV, 01.11.2014, 46 Ambla Vallavolikogu määrus 10 04.11.2014 - 27.09.2015
Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord RT IV, 01.11.2014, 45 Jõhvi Vallavolikogu määrus 9 04.11.2014 - 07.02.2015
Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kinnitamine RT IV, 01.11.2014, 44 Vaivara Vallavalitsus määrus 2 04.11.2014 - 27.03.2015
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 01.11.2014, 43 Pärnu Linnavalitsus määrus 11 04.11.2014 - 01.01.2016

Kokku: 62| Näitan: 1- 20|Näita kõiki