Ilmumas ja ilmunud

RT I, 01.12.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhend RT I, 01.12.2017, 21 Siseminister määrus 51 04.12.2017 - kehtetu
Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend RT I, 01.12.2017, 20 Siseminister määrus 42 04.12.2017 - …
Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord RT I, 01.12.2017, 19 Siseminister määrus 41 04.12.2017 - …
Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord RT I, 01.12.2017, 18 Rahandusminister määrus 9 04.12.2017 - 16.03.2018
Rahandusministri 4. veebruari 2016. a määruse nr 9 „Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord” muutmine RT I, 01.12.2017, 17 Rahandusminister määrus 92
Teekasutustasu ja teenustasu tasumise ning tagastamise kord RT I, 01.12.2017, 16 Majandus- ja taristuminister määrus 66 20.12.2017 - …
Teekasutustasu andmekogu põhimäärus RT I, 01.12.2017, 15 Majandus- ja taristuminister määrus 65 20.12.2017 - …
Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtule esitatavad ohutusnõuded RT I, 01.12.2017, 14 Majandus- ja taristuminister määrus 7 04.12.2017 - …
Majandus- ja taristuministri 8. veebruari 2017. a määruse nr 7 „Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtule esitatavad ohutusnõuded” muutmine RT I, 01.12.2017, 13 Majandus- ja taristuminister määrus 69
Puudega isiku kaardile kantavate andmete loetelu ja väljastamise kord RT I, 01.12.2017, 12 Sotsiaalkaitseminister määrus 61 01.01.2018 - …
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded RT I, 01.12.2017, 11 Majandus- ja taristuminister määrus 108 01.01.2018 - kehtetu
Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruse nr 61 „Puudega isiku kaardile kantavate andmete loetelu ja väljastamise kord” muutmine RT I, 01.12.2017, 10 Sotsiaalkaitseminister määrus 44
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded RT I, 01.12.2017, 9 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 61 01.01.2018 - …
Kinnisasja omandamise loataotluse vorm RT I, 01.12.2017, 8 Põllumajandusminister määrus 32 01.01.2018 - …
Põllumajandusministri 29. märtsi 2012. a määruse nr 32 „Kinnisasja omandamise loataotluse vorm” muutmine RT I, 01.12.2017, 7 Maaeluminister määrus 77
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord RT I, 01.12.2017, 6 Rahandusminister määrus 57 01.01.2018 - …
Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord RT I, 01.12.2017, 5 Rahandusminister määrus 56 01.01.2018 - …
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus RT I, 01.12.2017, 4 Haridus- ja teadusminister määrus 5 04.12.2017 - …
Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord” muutmine RT I, 01.12.2017, 3 Rahandusminister määrus 91
Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 56 „Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord” muutmine RT I, 01.12.2017, 2 Rahandusminister määrus 90

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki