Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 02.10.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine RT IV, 02.10.2018, 28 Saue Vallavolikogu määrus 48 05.10.2018 - …
Raadi Lasteaed Ripsik põhimäärus RT IV, 02.10.2018, 27 Tartu Vallavolikogu määrus 27 05.10.2018 - …
Tartu valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus RT IV, 02.10.2018, 26 Tartu Vallavolikogu määrus 23 05.10.2018 - …
Volituste andmine taotluste vastuvõtu ja menetlemise andmekogu asutamiseks ja põhimääruse kinnitamiseks RT IV, 02.10.2018, 25 Tartu Vallavolikogu määrus 24 05.10.2018 - …
Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu valla eelarve koostamisel RT IV, 02.10.2018, 24 Tartu Vallavolikogu määrus 20 05.10.2018 - 08.02.2019
Tartu valla 2018. aasta I lisaeelarve RT IV, 02.10.2018, 23 Tartu Vallavolikogu määrus 22 05.10.2018 - 31.12.2018
Paide lemmikloomade registri põhimäärus RT IV, 02.10.2018, 22 Paide Linnavolikogu määrus 45 05.10.2018 - …
Mustvee valla 2018. aasta II lisaeelarve kinnitamine RT IV, 02.10.2018, 21 Mustvee Vallavolikogu määrus 27 05.10.2018 - 31.12.2018
Noorte huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord RT IV, 02.10.2018, 20 Räpina Vallavolikogu määrus 29 05.10.2018 - …
Koolilõuna toetuse, hommikusöögi ja õhtuoote kulude kasutamise tingimused ja kord RT IV, 02.10.2018, 19 Lääne-Harju Vallavolikogu määrus 20 05.10.2018 - …
Kadrina valla 2018. aasta lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 02.10.2018, 18 Kadrina Vallavolikogu määrus 13 05.10.2018 - 31.12.2018
Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord RT IV, 02.10.2018, 17 Saue Linnavolikogu määrus 19 01.01.2019 - kehtetu
Türi valla 2018. aasta teine lisaeelarve RT IV, 02.10.2018, 16 Türi Vallavolikogu määrus 43 05.10.2018 - 31.12.2018
Narva linna arengukava 2008-2022 kinnitamine RT IV, 02.10.2018, 15 Narva Linnavolikogu määrus 36 05.10.2018 - 31.12.2022
Nissi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord RT IV, 02.10.2018, 14 Nissi Vallavolikogu määrus 11 05.10.2018 - kehtetu
Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord RT IV, 02.10.2018, 13 Saue Vallavolikogu määrus 31 05.10.2018 - kehtetu
Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” toetuse määramise kord RT IV, 02.10.2018, 12 Antsla Vallavolikogu määrus 23 05.10.2018 - 31.08.2023
Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetuste eraldamise tingimused ja kord RT IV, 02.10.2018, 11 Saue Vallavolikogu määrus 45 05.10.2018 - …
Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2018-2021 RT IV, 02.10.2018, 10 Keila Linnavolikogu määrus 9 01.01.2019 - 31.12.2021
Loksa linna arengukava aastani 2021 RT IV, 02.10.2018, 9 Loksa Linnavolikogu määrus 1 05.10.2018 - kehtetu

Kokku: 28| Näitan: 1- 20|Näita kõiki