Ilmumas ja ilmunud

RT I, 03.02.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord RT I, 03.02.2017, 25 Vabariigi Valitsus määrus 263 06.02.2017 - …
Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 „Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord“ muutmine RT I, 03.02.2017, 24 Vabariigi Valitsus määrus 46
Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa RT I, 03.02.2017, 23 Siseminister määrus 32 06.02.2017 - 24.03.2017
Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 32 „Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa“ muutmine RT I, 03.02.2017, 22 Siseminister määrus 9
Registripidaja vastutuse kindlustamise või garanteerimise nõuded RT I, 03.02.2017, 21 Rahandusminister määrus 14 06.02.2017 - …
Investeerimisfondi statistiliste aruannete koostamise nõuded ning aruannete esitamise kord RT I, 03.02.2017, 20 Eesti Panga President määrus 3 01.03.2017 - 22.04.2018
Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine RT I, 03.02.2017, 19 Vabariigi Valitsus määrus 159 … - …
Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine RT I, 03.02.2017, 18 Vabariigi Valitsus määrus 43 04.02.2017 - 30.06.2017
Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ja Toila valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine RT I, 03.02.2017, 17 Vabariigi Valitsus määrus 42 04.02.2017 - …
Haljala valla ja Vihula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine RT I, 03.02.2017, 16 Vabariigi Valitsus määrus 41 04.02.2017 - …
Hiiu valla ja Käina valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine RT I, 03.02.2017, 15 Vabariigi Valitsus määrus 40 04.02.2017 - 30.06.2017
Järvakandi valla ja Kehtna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine RT I, 03.02.2017, 14 Vabariigi Valitsus määrus 39 04.02.2017 - …
Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine RT I, 03.02.2017, 13 Vabariigi Valitsus määrus 38 04.02.2017 - …
Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine RT I, 03.02.2017, 12 Vabariigi Valitsus määrus 37 04.02.2017 - …
Kiviaia taastamise toetus RT I, 03.02.2017, 11 Maaeluminister määrus 2 06.02.2017 - 27.04.2017
Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord 2014. aasta taotlusvooru kohta RT I, 03.02.2017, 10 Põllumajandusminister määrus 27 01.03.2017 - kehtetu
Maaeluministri 7. jaanuari 2016. a määruse nr 2 “Kiviaia taastamise toetus” muutmine RT I, 03.02.2017, 9 Maaeluminister määrus 13
Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord RT I, 03.02.2017, 8 Maaeluminister määrus 12 01.03.2017 - …
Arstlike komisjonide moodustamise ja koosseisu kinnitamise korra ning komisjonide töökorra, komisjoni liikmete töö tasustamise ulatuse ja korra ning kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringule suunamise ning nende eest tasumise korra kinnitamine RT I, 03.02.2017, 7 Kaitseminister määrus 9 06.02.2017 - 08.02.2018
Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni töökord RT I, 03.02.2017, 6 Kaitseminister määrus 23 06.02.2017 - …

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki