Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 03.02.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord RT IV, 03.02.2018, 129 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 18 06.02.2018 - kehtetu
Mikitamäe Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamise ja töö tasustamise kord RT IV, 03.02.2018, 128 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 17 06.02.2018 - kehtetu
Värska valla hallatavate asutuste koosseisude ja palkade kinnitamine RT IV, 03.02.2018, 127 Värska Vallavolikogu määrus 3 06.02.2018 - kehtetu
Õpetajate töötasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine RT IV, 03.02.2018, 126 Värska Vallavolikogu määrus 4 06.02.2018 - kehtetu
Koduteenuste osutamise kord RT IV, 03.02.2018, 125 Luunja Vallavolikogu määrus 1 06.02.2018 - 08.02.2019
Vormsi valla 2018. aasta eelarve RT IV, 03.02.2018, 124 Vormsi Vallavolikogu määrus 1 01.01.2018 - 31.12.2018
Kohtla-Järve linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 03.02.2018, 123 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 10 06.02.2018 - 31.12.2018
Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2018. aastal RT IV, 03.02.2018, 122 Jõgeva Vallavalitsus määrus 2 06.02.2018 - 31.12.2018
Jõgeva Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäär RT IV, 03.02.2018, 121 Jõgeva Vallavalitsus määrus 1 06.02.2018 - …
Sillamäe Muusikakooli ja Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei õpilaskoha arvestusliku maksumuse kinnitamine RT IV, 03.02.2018, 120 Sillamäe Linnavalitsus määrus 2 06.02.2018 - 31.12.2018
Koolieelsete lasteasutuste kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine RT IV, 03.02.2018, 119 Sillamäe Linnavalitsus määrus 1 06.02.2018 - 31.12.2018
Väätsa valla vallavara valitsemise korra kehtestamine RT IV, 03.02.2018, 118 Väätsa Vallavolikogu määrus 7 06.02.2018 - kehtetu
Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine RT IV, 03.02.2018, 117 Meremäe Vallavolikogu määrus 3 06.02.2018 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 03.02.2018, 116 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus määrus 1 01.03.2018 - …
Üldhooldekodusse paigutamise ning Vaivara valla eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja kord RT IV, 03.02.2018, 115 Vaivara Vallavolikogu määrus 42 06.02.2018 - kehtetu
Vallavolikogu liikmetele ning komisjoni liikmetele volikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu suuruse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramise ja maksmise kord RT IV, 03.02.2018, 114 Lüganuse Vallavolikogu määrus 12 06.02.2018 - 06.04.2018
Halliste Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend RT IV, 03.02.2018, 113 Halliste Vallavolikogu määrus 2 06.02.2018 - kehtetu
Linnapea töötasu määramine RT IV, 03.02.2018, 112 Mõisaküla Linnavolikogu määrus 2 06.02.2018 - kehtetu
Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhend RT IV, 03.02.2018, 111 Mõisaküla Linnavolikogu määrus 4 06.02.2018 - kehtetu
Ametiautode ametisõitudeks kasutamise kord RT IV, 03.02.2018, 110 Karksi Vallavolikogu määrus 94 06.02.2018 - kehtetu

Kokku: 129| Näitan: 1- 20|Näita kõiki