Ilmumas ja ilmunud

RT I, 03.04.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/0710-1 RT I, 03.04.2020, 22 Maanteeamet leping
Vesiviljeluse veekaitsenõuded, sealhulgas vesiviljelusest lähtuva vee saasteainesisalduse piirväärtused ja suublasse juhtimise ning seire nõuded RT I, 03.04.2020, 21 Keskkonnaminister määrus 17 06.04.2020 - …
Notariaadimäärustik RT I, 03.04.2020, 20 Justiitsminister määrus 23 06.04.2020 - …
Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine RT I, 03.04.2020, 19 Justiitsminister määrus 7
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/0620-1 RT I, 03.04.2020, 18 Maanteeamet leping
Riikliku vanaduspensioni suurust suurendava ja vähendava kordaja arvutamise tingimused ja kord RT I, 03.04.2020, 17 Sotsiaalminister määrus 14 01.01.2021 - …
Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend RT I, 03.04.2020, 16 Sotsiaalkaitseminister määrus 70 01.01.2021 - …
Pensionikindlustatu kindlustusosaku, kindlustusosa ja ühendosa arvutamise juhend RT I, 03.04.2020, 15 Sotsiaalminister määrus 164 01.01.2021 - …
Eesti Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus RT I, 03.04.2020, 14 Kultuuriminister määrus 23 06.04.2020 - …
Teenistusrelvade ja nende laskemoona ning lahingumoona liigid ja teenistusrelvade, nende laskemoona ja lahingumoona, tulirelva osade käitlemise ning üleandmise kord RT I, 03.04.2020, 13 Siseminister määrus 19 06.04.2020 - …
Sotsiaalministri ja sotsiaalkaitseministri määruste muutmine RT I, 03.04.2020, 12 Sotsiaalminister määrus 16
Siseministri 11. septembri 2018. aasta määruse nr 19 „Teenistusrelvade ja nende laskemoona ning lahingumoona liigid ja teenistusrelvade, nende laskemoona ja lahingumoona, tulirelva osade käitlemise ning üleandmise kord” muutmine RT I, 03.04.2020, 11 Siseminister määrus 12
Kultuuriministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 23 „Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus” muutmine RT I, 03.04.2020, 10 Kultuuriminister määrus 5
Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhimäärus RT I, 03.04.2020, 9 Kaitseminister määrus 41 06.04.2020 - …
Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruse nr 41 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhimäärus” muutmine RT I, 03.04.2020, 8 Kaitseminister määrus 3
Natura 2000 erametsamaa toetus RT I, 03.04.2020, 7 Maaeluminister määrus 39 06.04.2020 - …
Piirkondlik veekaitse toetus RT I, 03.04.2020, 6 Maaeluminister määrus 9 06.04.2020 - …
Piirkondlik mullakaitse toetus RT I, 03.04.2020, 5 Maaeluminister määrus 40 06.04.2020 - …
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus RT I, 03.04.2020, 4 Maaeluminister määrus 53 06.04.2020 - 17.05.2020
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus RT I, 03.04.2020, 3 Maaeluminister määrus 50 06.04.2020 - …

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json