Ilmumas ja ilmunud

RT I, 03.07.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/1263-1 RT I, 03.07.2018, 33 Maanteeamet leping
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/1262-1 RT I, 03.07.2018, 32 Maanteeamet leping
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/1261-1 RT I, 03.07.2018, 31 Maanteeamet leping
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/1260-1 RT I, 03.07.2018, 30 Maanteeamet leping
Sõjaväerelvade registri põhimäärus RT I, 03.07.2018, 29 Kaitseminister määrus 7 06.07.2018 - …
Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord RT I, 03.07.2018, 28 Vabariigi Valitsus määrus 161 06.07.2018 - …
Riigi õigusabi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise aruandluse kord RT I, 03.07.2018, 27 Justiitsminister määrus 57 06.07.2018 - …
Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määruse nr 161 „Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord” muutmine RT I, 03.07.2018, 26 Vabariigi Valitsus määrus 50
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele RT I, 03.07.2018, 25 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 01.10.2018 - …
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele RT I, 03.07.2018, 24 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 06.07.2018 - 30.09.2018
Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad RT I, 03.07.2018, 23 Majandus- ja taristuminister määrus 114 06.07.2018 - …
Justiitsministri 20. detsembri 2011. a määruse nr 57 „Riigi õigusabi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise aruandluse kord“ muutmine RT I, 03.07.2018, 22 Justiitsminister määrus 18
Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruse nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” muutmine RT I, 03.07.2018, 21 Majandus- ja taristuminister määrus 38
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga varustamisel RT I, 03.07.2018, 20 Majandus- ja taristuminister määrus 37 06.07.2018 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded maagaasiga varustamisel RT I, 03.07.2018, 19 Majandus- ja taristuminister määrus 36 06.07.2018 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel RT I, 03.07.2018, 18 Majandus- ja taristuminister määrus 35 06.07.2018 - …
Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord RT I, 03.07.2018, 17 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 10 06.07.2018 - …
Õiguskantsleri seadus RT I, 03.07.2018, 16 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 20. veebruari 2017. a määruse nr 10 „Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord“ muutmine RT I, 03.07.2018, 15 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 34
Õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus RT I, 03.07.2018, 14 Riigikogu seadus

Kokku: 33| Näitan: 1- 20|Näita kõiki