Ilmumas ja ilmunud

RT I, 04.01.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse ning reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ulatus ja maksmise kord RT I, 04.01.2017, 31 Vabariigi Valitsus määrus 64 07.01.2017 - kehtetu
Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord RT I, 04.01.2017, 30 Vabariigi Valitsus määrus 1 07.01.2017 - 31.12.2017
Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord RT I, 04.01.2017, 29 Põllumajandusminister määrus 45 07.01.2017 - …
Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määruse nr 45 „Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord” muutmine RT I, 04.01.2017, 28 Maaeluminister määrus 1
Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine RT I, 04.01.2017, 27 Vabariigi Valitsus määrus 159 … - …
Paadrema looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Paadrema looduskaitseala kaitse-eeskiri RT I, 04.01.2017, 26 Vabariigi Valitsus määrus 4 14.01.2017 - kehtetu
Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas RT I, 04.01.2017, 25 Vabariigi Valitsus määrus 154 14.01.2017 - 06.04.2017
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine RT I, 04.01.2017, 24 Vabariigi Valitsus määrus 291 14.01.2017 - 21.03.2019
Vulbi maastikukaitseala kaitse-eeskiri RT I, 04.01.2017, 23 Vabariigi Valitsus määrus 252 14.01.2017 - kehtetu
Kostivere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine RT I, 04.01.2017, 22 Vabariigi Valitsus määrus 408 14.01.2017 - kehtetu
Ontika maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine RT I, 04.01.2017, 21 Vabariigi Valitsus määrus 248 14.01.2017 - 30.04.2017
Diislikütuse erimärgistamise ja selle üle kontrolli teostamise kord RT I, 04.01.2017, 20 Rahandusminister määrus 51 20.01.2017 - …
Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine RT I, 04.01.2017, 19 Rahandusminister määrus 53 07.01.2017 - 31.12.2017
Rahandusministri 19. märtsi 2003. a määruse nr 51 „Diislikütuse erimärgistamise ja selle üle kontrolli teostamise kord” muutmine RT I, 04.01.2017, 18 Rahandusminister määrus 61
Rahandusministri 8. detsembri 2011. a määruse nr 53 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine” muutmine RT I, 04.01.2017, 17 Rahandusminister määrus 60
Laekvere valla, Rägavere valla ja Vinni valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine RT I, 04.01.2017, 16 Vabariigi Valitsus määrus 174 05.01.2017 - …
Kolga-Jaani valla, Tarvastu valla ja Viljandi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine RT I, 04.01.2017, 15 Vabariigi Valitsus määrus 173 05.01.2017 - …
Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ja Õru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine RT I, 04.01.2017, 14 Vabariigi Valitsus määrus 172 05.01.2017 - …
Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine RT I, 04.01.2017, 13 Vabariigi Valitsus määrus 171 05.01.2017 - …
Rakvere valla ja Sõmeru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine RT I, 04.01.2017, 12 Vabariigi Valitsus määrus 170 05.01.2017 - …

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki