Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 04.04.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eraüldhariduskoolide toetamise kord RT IV, 04.04.2018, 50 Elva Vallavolikogu määrus 31 07.04.2018 - …
Rakvere linna toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamise ja põhimääruse kinnitamise delegeerimine RT IV, 04.04.2018, 49 Rakvere Linnavolikogu määrus 12 07.04.2018 - …
Ruhnu Vallavalitsuse heakorrakomisjoni töökord RT IV, 04.04.2018, 48 Ruhnu Vallavolikogu määrus 4 07.04.2018 - …
Puhja Seltsimaja põhimäärus RT IV, 04.04.2018, 47 Puhja Vallavolikogu määrus 3 07.04.2018 - kehtetu
Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 kinnitamine RT IV, 04.04.2018, 46 Puhja Vallavolikogu määrus 2 07.04.2018 - 31.12.2026
Vallavolikogu liikmetele ning komisjoni liikmetele volikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu suuruse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramise ja maksmise kord RT IV, 04.04.2018, 45 Lüganuse Vallavolikogu määrus 12 07.04.2018 - 05.07.2018
Üksikpuude raieloa andmise kord RT IV, 04.04.2018, 44 Halinga Vallavolikogu määrus 34 07.04.2018 - kehtetu
Raieloa andmise tingimused ja kord RT IV, 04.04.2018, 43 Vändra Alevivolikogu määrus 1 07.04.2018 - kehtetu
Üksikpuude raieloa andmise kord RT IV, 04.04.2018, 42 Tootsi Vallavolikogu määrus 17 07.04.2018 - kehtetu
Tali Põhikool-Lasteaed koosseisuüksuste arvu kinnitamine ja määruste kehtetuks tunnistamine RT IV, 04.04.2018, 41 Saarde Vallavolikogu määrus 10 07.04.2018 - kehtetu
Saarde valla hangete teostamise korra kinnitamine RT IV, 04.04.2018, 40 Saarde Vallavolikogu määrus 12 07.04.2018 - kehtetu
Saarde valla riigihangete korraldamise korra kinnitamine RT IV, 04.04.2018, 39 Saarde Vallavolikogu määrus 11 07.04.2018 - kehtetu
Saarde Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine RT IV, 04.04.2018, 38 Saarde Vallavolikogu määrus 12 07.04.2018 - kehtetu
Vallavanemale ja abivallavanemale makstava tasu ja hüvitiste suurus ja maksmise kord RT IV, 04.04.2018, 37 Saarde Vallavolikogu määrus 10 07.04.2018 - kehtetu
SA Põhja-Liivimaa Turism asutamine ja põhikirja kinnitamine RT IV, 04.04.2018, 36 Saarde Vallavolikogu määrus 10 07.04.2018 - kehtetu
Otsustusõiguse delegeerimine RT IV, 04.04.2018, 35 Surju Vallavolikogu määrus 5 07.04.2018 - kehtetu
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine RT IV, 04.04.2018, 34 Surju Vallavolikogu määrus 8 07.04.2018 - kehtetu
Hankekord RT IV, 04.04.2018, 33 Surju Vallavolikogu määrus 14 07.04.2018 - kehtetu
Kohalikule omavalitsusele antud ülesannete lahendamise delegeerimine RT IV, 04.04.2018, 32 Vändra Alevivolikogu määrus 22 07.04.2018 - kehtetu
Vasalemma Valla Huvikeskuse põhimäärus RT IV, 04.04.2018, 31 Vasalemma Vallavolikogu määrus 14 07.04.2018 - kehtetu

Kokku: 50| Näitan: 1- 20|Näita kõiki