Ilmumas ja ilmunud

RT I, 04.05.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Hüvitise taotlemise avalduse vorm tööandja maksejõuetuse korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu RT I, 04.05.2018, 24 Sotsiaalminister määrus 66 14.05.2018 - kehtetu
Riigi- ja tugietalonide nimistu RT I, 04.05.2018, 23 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 48 07.05.2018 - 31.12.2018
Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused RT I, 04.05.2018, 22 Majandus- ja taristuminister määrus 24 01.07.2018 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. juuli 2010. a määruse nr 48 „Riigi- ja tugietalonide nimistu” muutmine RT I, 04.05.2018, 21 Majandus- ja taristuminister määrus 22
Koguenergia arvutamise meetod ning kütuse ja biokütuse energiasisaldus RT I, 04.05.2018, 20 Majandus- ja taristuminister määrus 21 07.05.2018 - …
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord RT I, 04.05.2018, 19 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 07.05.2018 - …
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord RT I, 04.05.2018, 18 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 01.06.2018 - …
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord RT I, 04.05.2018, 17 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 07.05.2018 - 31.05.2018
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord RT I, 04.05.2018, 16 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 01.06.2018 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord RT I, 04.05.2018, 15 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 07.05.2018 - 31.05.2018
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”, 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ja 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine RT I, 04.05.2018, 14 Majandus- ja taristuminister määrus 23
Tööhõiveprogramm 2017–2020 RT I, 04.05.2018, 13 Vabariigi Valitsus määrus 130 01.01.2019 - …
Tööhõiveprogramm 2017–2020 RT I, 04.05.2018, 12 Vabariigi Valitsus määrus 130 01.06.2018 - 31.12.2018
Rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse sisekorraeeskiri RT I, 04.05.2018, 11 Sotsiaalminister määrus 37 07.05.2018 - …
Rahvusvahelise kaitse taotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ja neile osutatavate tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord RT I, 04.05.2018, 10 Sotsiaalminister määrus 40 07.05.2018 - …
Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” muutmine RT I, 04.05.2018, 9 Vabariigi Valitsus määrus 35
Sotsiaalministri määruste muutmine RT I, 04.05.2018, 8 Sotsiaalkaitseminister määrus 18
Töötuskindlustuse seadus RT I, 04.05.2018, 7 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …
Töötuskindlustuse seadus RT I, 04.05.2018, 6 Riigikogu seadus 14.05.2018 - 19.01.2019
Krediidiasutuste seadus RT I, 04.05.2018, 5 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki