Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 04.05.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine RT IV, 04.05.2018, 101 Mustvee Vallavolikogu määrus 18 07.05.2018 - …
Tapa valla hallatavate haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord RT IV, 04.05.2018, 100 Tapa Vallavalitsus määrus 6 07.05.2018 - …
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord väikese sissetulekuga peredele RT IV, 04.05.2018, 99 Saaremaa Vallavolikogu määrus 21 07.05.2018 - …
Saare maakonnas omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmise delegeerimine RT IV, 04.05.2018, 98 Saaremaa Vallavolikogu määrus 20 07.05.2018 - …
Pädevuse delegeerimine RT IV, 04.05.2018, 97 Saaremaa Vallavolikogu määrus 19 07.05.2018 - …
Saaremaa Spordikooli põhimäärus RT IV, 04.05.2018, 96 Saaremaa Vallavalitsus määrus 11 07.05.2018 - …
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine RT IV, 04.05.2018, 95 Rakvere Linnavolikogu määrus 16 07.05.2018 - kehtetu
Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine RT IV, 04.05.2018, 94 Tõstamaa Vallavolikogu määrus 20 07.05.2018 - …
Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine RT IV, 04.05.2018, 93 Audru Vallavolikogu määrus 18 07.05.2018 - …
Kohila valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 04.05.2018, 92 Kohila Vallavolikogu määrus 6 07.05.2018 - …
Tugiisikuteenuse osutamise kord RT IV, 04.05.2018, 91 Kohila Vallavolikogu määrus 5 07.05.2018 - …
Kohila valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord RT IV, 04.05.2018, 90 Kohila Vallavolikogu määrus 4 07.05.2018 - 09.11.2018
Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine RT IV, 04.05.2018, 89 Keila Linnavolikogu määrus 8 07.05.2018 - kehtetu
Keila Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord RT IV, 04.05.2018, 88 Keila Linnavalitsus määrus 2 07.05.2018 - …
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Koeru vallas RT IV, 04.05.2018, 87 Koeru Vallavolikogu määrus 9 07.05.2018 - kehtetu
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded RT IV, 04.05.2018, 86 Koigi Vallavolikogu määrus 13 07.05.2018 - kehtetu
Vallavanema teenistuslähetusse saatmise kord RT IV, 04.05.2018, 85 Koeru Vallavolikogu määrus 13 07.05.2018 - kehtetu
Järva-Jaani valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded RT IV, 04.05.2018, 84 Järva-Jaani Vallavolikogu määrus 11 07.05.2018 - kehtetu
Abja valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 04.05.2018, 83 Abja Vallavalitsus määrus 7 07.05.2018 - kehtetu
Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord RT IV, 04.05.2018, 82 Imavere Vallavolikogu määrus 30 07.05.2018 - kehtetu

Kokku: 101| Näitan: 1- 20|Näita kõiki