Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 04.10.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ja avalikustamise kord RT IV, 04.10.2018, 85 Lääne-Harju Vallavalitsus määrus 9 07.10.2018 - …
Laulasmaa Kooli arengukava kinnitamine RT IV, 04.10.2018, 84 Lääne-Harju Vallavalitsus määrus 8 07.10.2018 - 31.12.2020
Prangli Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2022 RT IV, 04.10.2018, 83 Viimsi Vallavalitsus määrus 18 07.10.2018 - 31.12.2022
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 04.10.2018, 82 Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrus 43 07.10.2018 - …
Valga valla andmekogude ARNO ja SPOKU asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine RT IV, 04.10.2018, 81 Valga Vallavolikogu määrus 49 07.10.2018 - …
Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine RT IV, 04.10.2018, 80 Saue Vallavolikogu määrus 22 07.10.2018 - …
Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord RT IV, 04.10.2018, 79 Saue Vallavolikogu määrus 21 07.10.2018 - kehtetu
Õpilaste toitlustamise kord Saue Gümnaasiumi sööklas RT IV, 04.10.2018, 78 Saue Linnavalitsus määrus 3 07.10.2018 - kehtetu
Saue Gümnaasiumisse vastuvõtmise, lahkumise ja väljaheitmise kord RT IV, 04.10.2018, 77 Saue Linnavalitsus määrus 5 07.10.2018 - kehtetu
Huvikooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimine RT IV, 04.10.2018, 76 Saue Linnavalitsus määrus 1 07.10.2018 - kehtetu
Koolikohustuse täitmise tagamise kord RT IV, 04.10.2018, 75 Saue Linnavalitsus määrus 6 07.10.2018 - kehtetu
Lasteaia järjekorra andmekogu põhimäärus RT IV, 04.10.2018, 74 Saue Linnavalitsus määrus 2 07.10.2018 - kehtetu
Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi jagamise põhimõtted ja komisjoni töökord RT IV, 04.10.2018, 73 Saue Linnavalitsus määrus 3 07.10.2018 - kehtetu
Saue linna aasta õpetaja ja teeneka õpetaja statuut RT IV, 04.10.2018, 72 Saue Linnavalitsus määrus 10 07.10.2018 - kehtetu
Laeva valla Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine RT IV, 04.10.2018, 71 Laeva Vallavolikogu määrus 5 07.10.2018 - kehtetu
Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine RT IV, 04.10.2018, 70 Laeva Vallavolikogu määrus 35 07.10.2018 - kehtetu
Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 RT IV, 04.10.2018, 69 Laeva Vallavolikogu määrus 36 07.10.2018 - kehtetu
Piirissaare valla arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamine uues redaktsioonis RT IV, 04.10.2018, 68 Piirissaare Vallavolikogu määrus 5 07.10.2018 - kehtetu
Piirissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021 RT IV, 04.10.2018, 67 Piirissaare Vallavolikogu määrus 16 07.10.2018 - kehtetu
Tabivere valla arengukava 2016-2025 uue redaktsiooni kinnitamine RT IV, 04.10.2018, 66 Tabivere Vallavolikogu määrus 27 07.10.2018 - kehtetu

Kokku: 85| Näitan: 1- 20|Näita kõiki