Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 04.11.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 04.11.2017, 33 Pihtla Vallavalitsus määrus 3 01.01.2018 - 18.03.2018
Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord RT IV, 04.11.2017, 32 Pihtla Vallavolikogu määrus 10 01.01.2018 - …
Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides RT IV, 04.11.2017, 31 Torgu Vallavolikogu määrus 11 01.01.2018 - 14.09.2018
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 04.11.2017, 30 Torgu Vallavalitsus määrus 3 01.01.2018 - 18.03.2018
Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025 RT IV, 04.11.2017, 29 Otepää Vallavolikogu määrus 8 31.10.2017 - 31.12.2025
Laimjala valla 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 04.11.2017, 28 Laimjala Vallavolikogu määrus 30 07.11.2017 - 31.12.2017
Mikitamäe valla arengukava 2014-2020 RT IV, 04.11.2017, 27 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 11 07.11.2017 - kehtetu
Volikogu töö eest tasude maksmine ja nende maksmise kord RT IV, 04.11.2017, 26 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 1 07.11.2017 - 12.07.2018
Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli töötajate koosseis ja ametikohtade suurus RT IV, 04.11.2017, 25 Ahja Vallavalitsus määrus 5 07.11.2017 - kehtetu
Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides RT IV, 04.11.2017, 24 Mustjala Vallavolikogu määrus 11 01.01.2018 - 14.09.2018
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine RT IV, 04.11.2017, 23 Keila Linnavolikogu määrus 3 07.11.2017 - …
Mikitamäe Vallavolikogu 29.02.2016 määruse nr 1 “Volikogu töö eest tasude maksmine ja nende maksmise kord” muutmine RT IV, 04.11.2017, 22 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 7
Mikitamäe valla arengukava 2014-2021 RT IV, 04.11.2017, 21 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 8 07.11.2017 - 31.12.2021
Mikitamäe Valla Hooldekodu põhimäärus RT IV, 04.11.2017, 20 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 32 07.11.2017 - …
Rae Huvialakooli õppetasu maksmise ja soodustuste andmise kord RT IV, 04.11.2017, 19 Rae Vallavalitsus määrus 16 07.11.2017 - kehtetu
Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord RT IV, 04.11.2017, 18 Laimjala Vallavolikogu määrus 27 01.01.2018 - …
Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord RT IV, 04.11.2017, 17 Mustjala Vallavolikogu määrus 10 01.01.2018 - …
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine RT IV, 04.11.2017, 16 Laimjala Vallavolikogu määrus 26 01.01.2018 - …
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine RT IV, 04.11.2017, 15 Mustjala Vallavolikogu määrus 9 01.01.2018 - …
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine RT IV, 04.11.2017, 14 Torgu Vallavolikogu määrus 9 01.01.2018 - …

Kokku: 33| Näitan: 1- 20|Näita kõiki