Ilmumas ja ilmunud

RT I, 05.07.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid RT I, 05.07.2017, 28 Maaeluminister määrus 11 08.07.2017 - 31.12.2017
Keskkonnaseire seadus RT I, 05.07.2017, 27 Riigikogu seadus 01.09.2017 - 30.06.2018
Looduskaitseseadus RT I, 05.07.2017, 26 Riigikogu seadus 15.07.2017 - 31.08.2017
Küttegaasiseadmele, selle abiseadmele ja nende vastavushindamisele esitatavad nõuded RT I, 05.07.2017, 25 Majandus- ja taristuminister määrus 16 21.04.2018 - kehtetu
Köisteele, selle alamsüsteemile ja ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded RT I, 05.07.2017, 24 Majandus- ja taristuminister määrus 9 21.04.2018 - kehtetu
Asutuse ametnike ja töötajate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord RT I, 05.07.2017, 23 Rahandusminister määrus 3 08.07.2017 - …
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus RT I, 05.07.2017, 22 Vabariigi Valitsus määrus 323 01.08.2017 - …
Sotsiaalministeeriumi põhimäärus RT I, 05.07.2017, 21 Vabariigi Valitsus määrus 42 01.08.2017 - 31.12.2018
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord RT I, 05.07.2017, 20 Vabariigi Valitsus määrus 16 08.07.2017 - 01.02.2018
Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus” muutmine RT I, 05.07.2017, 19 Vabariigi Valitsus määrus 123
Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine RT I, 05.07.2017, 18 Vabariigi Valitsus määrus 122
Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 05.07.2017, 17 Vabariigi Valitsus määrus 121
Rahandusministri 5. jaanuari 2012. a määruse nr 3 „Asutuse teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord” muutmine RT I, 05.07.2017, 16 Rahandusminister määrus 53
Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri RT I, 05.07.2017, 15 Vabariigi Valitsus määrus 3 15.07.2017 - kehtetu
Luhasoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri RT I, 05.07.2017, 14 Vabariigi Valitsus määrus 335 15.07.2017 - kehtetu
Mihkli looduskaitseala kaitse-eeskiri RT I, 05.07.2017, 13 Vabariigi Valitsus määrus 36 15.07.2017 - kehtetu
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine RT I, 05.07.2017, 12 Sotsiaalkaitseminister määrus 66 01.09.2017 - 31.07.2018
Rahandusministeeriumi põhimäärus RT I, 05.07.2017, 11 Vabariigi Valitsus määrus 177 01.08.2017 - 31.12.2017
Majandus- ja taristuministri määruste kehtetuks tunnistamine RT I, 05.07.2017, 10 Majandus- ja taristuminister määrus 35
Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus RT I, 05.07.2017, 9 Maaeluminister määrus 49 08.07.2017 - 07.03.2019

Kokku: 28| Näitan: 1- 20|Näita kõiki