Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 05.07.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kõpu Põhikooli arengukava ja tegevuskava kinnitamine RT IV, 05.07.2018, 45 Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus 48 08.07.2018 - 31.12.2023
Viimsi Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord RT IV, 05.07.2018, 44 Viimsi Vallavalitsus määrus 12 08.07.2018 - …
Viimsi Kunstikooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise, kooli lõpetamise ja õpperühmade moodustamise tingimused ja kord RT IV, 05.07.2018, 43 Viimsi Vallavalitsus määrus 11 08.07.2018 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Türi vallas RT IV, 05.07.2018, 42 Türi Vallavolikogu määrus 32 08.07.2018 - …
Lasteaedade arengukavade kinnitamine RT IV, 05.07.2018, 41 Sillamäe Linnavalitsus määrus 6 08.07.2018 - 31.12.2020
Varbla valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 05.07.2018, 40 Varbla Vallavalitsus määrus 1 08.07.2018 - kehtetu
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord RT IV, 05.07.2018, 39 Koonga Vallavolikogu määrus 10 01.08.2018 - kehtetu
Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus RT IV, 05.07.2018, 38 Saue Vallavolikogu määrus 35 08.07.2018 - …
Laste Hoolekande Asutuse Lootus arengukava kinnitamine RT IV, 05.07.2018, 37 Sillamäe Linnavalitsus määrus 7 08.07.2018 - …
Märjamaa vallaasutuste töötajate koosseisud RT IV, 05.07.2018, 36 Märjamaa Vallavalitsus määrus 3 08.07.2018 - 22.11.2018
Ulvi Klubi põhimäärus RT IV, 05.07.2018, 35 Vinni Vallavolikogu määrus 14 08.07.2018 - …
Sillamäe linna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine RT IV, 05.07.2018, 34 Sillamäe Linnavolikogu määrus 27 08.07.2018 - …
Sihtkapitali „Lihula valla laste ja noorte sihtkapital“ moodustamise ja kasutamise kord RT IV, 05.07.2018, 33 Lihula Vallavolikogu määrus 17 01.08.2018 - kehtetu
Rakke valla tunnustuse avaldamise kord RT IV, 05.07.2018, 32 Rakke Vallavolikogu määrus 4 08.07.2018 - 31.12.2018
Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ muutmine RT IV, 05.07.2018, 31 Sillamäe Linnavolikogu määrus 19
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded kohaliku tee sõidetavuse tagamisel RT IV, 05.07.2018, 30 Sillamäe Linnavolikogu määrus 18 08.07.2018 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded kaugküttega varustamisel RT IV, 05.07.2018, 29 Sillamäe Linnavolikogu määrus 17 08.07.2018 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded veega varustamisele ja kanalisatsioonile RT IV, 05.07.2018, 28 Sillamäe Linnavolikogu määrus 16 08.07.2018 - …
Lihula, Kullamaa ja Hanila valla ühise kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 05.07.2018, 27 Hanila Vallavalitsus määrus 3 08.07.2018 - kehtetu
Lihula, Kullamaa ja Hanila valla ühise kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 05.07.2018, 26 Lihula Vallavalitsus määrus 8 08.07.2018 - kehtetu

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki