Ilmumas ja ilmunud

RT I , 05.09.2023

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kombineeritud sademeveesüsteemide, sealhulgas lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamiseks toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021-2027 RT I, 05.09.2023, 22 Kliimaminister määrus 53 08.09.2023 - …
Käsunduslepingu nr 180 muutmise leping nr 360 RT I, 05.09.2023, 21 Regionaalminister leping
Kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamine RT I, 05.09.2023, 20 Sotsiaalkaitseminister määrus 50 08.09.2023 - …
Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus RT I, 05.09.2023, 19 Siseminister määrus 38 08.09.2023 - …
Järelevalvetasu määra kehtestamine Audiitorkogu 2023/2024. majandusaastaks RT I, 05.09.2023, 18 Rahandusminister määrus 33 08.09.2023 - …
Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliinil avaliku liiniveo teostamise ning teenindamise lepingu nr 3.2-4/23/168-1 muutmine RT I, 05.09.2023, 17 Regionaalminister leping
Kuressaare-Ruhnu-Pärnu lennuliinil avaliku liiniveo teostamise ning teenindamise lepingu nr 1-12/19/1834-1 muutmise leping RT I, 05.09.2023, 16 Regionaalminister leping
Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu RT I, 05.09.2023, 15 Vabariigi Valitsus määrus 129 08.09.2023 - 30.09.2023
Siseministri 21. detsembri 2016. aasta määruse nr 38 „Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus” muutmine RT I, 05.09.2023, 14 Siseminister määrus 15
Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. aasta määruse nr 129 „Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu” muutmine RT I, 05.09.2023, 13 Vabariigi Valitsus määrus 84
Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus RT I, 05.09.2023, 12 Vabariigi Valitsus määrus 218 15.09.2023 - kehtetu
Tervise infosüsteemi põhimäärus RT I, 05.09.2023, 11 Vabariigi Valitsus määrus 138 10.09.2023 - …
Tervise infosüsteemi põhimäärus RT I, 05.09.2023, 10 Vabariigi Valitsus määrus 138 08.09.2023 - 09.09.2023
Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu RT I, 05.09.2023, 9 Vabariigi Valitsus määrus 129 01.01.2024 - …
Elukoha aadresse edastavate ning lisa-aadresse ja kontaktandmeid rahvastikuregistrisse kandvate avalikku ülesannet täitvate asutuste ja isikute ning isiku viibimiskoha aadressi andmeandjate loetelu ning elukoha aadressi edastamise, lisa-aadressi ja kontaktandmete rahvastikuregistrisse kandmise ja isiku viibimiskoha andmete esitamise kord RT I, 05.09.2023, 8 Vabariigi Valitsus määrus 128 01.01.2024 - …
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses tervise infosüsteemi arendustega RT I, 05.09.2023, 7 Vabariigi Valitsus määrus 83
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded RT I, 05.09.2023, 6 Sotsiaalminister määrus 61 08.09.2023 - …
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise korral RT I, 05.09.2023, 5 Keskkonnaminister määrus 22 08.09.2023 - …
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” jaoks avatud taotlemise korral RT I, 05.09.2023, 4 Keskkonnaminister määrus 8 08.09.2023 - …
Sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded” muutmine RT I, 05.09.2023, 3 Terviseminister määrus 46

Kokku: 22| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json