Ilmumas ja ilmunud

RT I, 05.12.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2018. aastaks RT I, 05.12.2017, 23 Maaeluminister määrus 80 01.01.2018 - 31.12.2018
Riigimetsa majandajatele aastateks 2018–2022 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine RT I, 05.12.2017, 22 Keskkonnaminister määrus 53 08.12.2017 - 31.12.2022
Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantava 2018. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine RT I, 05.12.2017, 21 Vabariigi Valitsus määrus 169 08.12.2017 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” RT I, 05.12.2017, 20 Siseminister määrus 9 08.12.2017 - 31.08.2018
Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” RT I, 05.12.2017, 19 Siseminister määrus 7 08.12.2017 - 31.08.2018
Laenu ja riigigarantii taotlemise ja andmise tingimused ja kord RT I, 05.12.2017, 18 Vabariigi Valitsus määrus 50 01.01.2018 - …
Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 2014. a määruse nr 50 „Laenu ja riigigarantii taotlemise ja andmise tingimused ja kord” muutmine RT I, 05.12.2017, 17 Vabariigi Valitsus määrus 167
Perioodi 2014–2020 toetuse andmise tingimuste määruste muutmine RT I, 05.12.2017, 16 Riigihalduse minister määrus 93
Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta RT I, 05.12.2017, 15 Keskkonnaminister määrus 51 08.12.2017 - …
Muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetelu kinnitamine ja muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõude kehtestamine RT I, 05.12.2017, 14 Eesti Panga President määrus 7 01.01.2018 - 30.06.2018
Keskkonnaministri 27. augusti 2015. a määruse nr 51 „Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta” muutmine RT I, 05.12.2017, 13 Keskkonnaminister määrus 50
Eesti Panga presidendi 30. mai 2016. aasta määruse nr 7 „Muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetelu kinnitamine ja muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõude kehtestamine” muutmine RT I, 05.12.2017, 12 Eesti Panga President määrus 10
Väärteomenetluse seadustik RT I, 05.12.2017, 11 Riigikogu seadus 01.01.2018 - 08.01.2018
Väärteomenetluse seadustik RT I, 05.12.2017, 10 Riigikogu seadus 15.12.2017 - 31.12.2017
Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus RT I, 05.12.2017, 9 Riigikogu seadus 01.07.2018 - …
Kriminaalmenetluse seadustik RT I, 05.12.2017, 8 Riigikogu seadus 01.01.2018 - 09.06.2018
Kriminaalhooldusseadus RT I, 05.12.2017, 7 Riigikogu seadus 01.01.2018 - …
Kohtute seadus RT I, 05.12.2017, 6 Riigikogu seadus 01.03.2018 - …
Kohtute seadus RT I, 05.12.2017, 5 Riigikogu seadus 01.01.2018 - 28.02.2018
Karistusregistri seadus RT I, 05.12.2017, 4 Riigikogu seadus 01.01.2018 - 30.06.2018

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki