Ilmumas ja ilmunud

RT I, 06.01.2015

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Jäätmeseaduse muutmise seaduse (RT I, 08.07.2014, 2) põhiseaduslikkuse kontroll RT I, 06.01.2015, 21 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsus
Lepingulise esindaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärad RT I, 06.01.2015, 20 Vabariigi Valitsus määrus 137 26.06.2014 - kehtetu
Maksimaalselt jaotatava omakapitali summa arvutamise kord RT I, 06.01.2015, 19 Eesti Panga President määrus 13 09.01.2015 - …
Euroopa konfiskeerimistunnistuse vormi kehtestamine RT I, 06.01.2015, 18 Justiitsminister määrus 50 09.01.2015 - …
Euroopa lähenemiskeelu tunnistuse vormi kehtestamine RT I, 06.01.2015, 17 Justiitsminister määrus 49 09.01.2015 - …
Rahalise karistuse või rahatrahvi määramise tunnistuse vormi kehtestamine RT I, 06.01.2015, 16 Justiitsminister määrus 48 09.01.2015 - 08.02.2015
Süüdimõistetud isiku teavitamise vormi kehtestamine RT I, 06.01.2015, 15 Justiitsminister määrus 47 09.01.2015 - …
Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine RT I, 06.01.2015, 14 Justiitsminister määrus 46 09.01.2015 - …
Loomeliitude andmekogu asutamine ja põhimäärus RT I, 06.01.2015, 13 Kultuuriminister määrus 13 09.01.2015 - 10.01.2016
Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord RT I, 06.01.2015, 12 Kultuuriminister määrus 12 09.01.2015 - 29.05.2016
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded RT I, 06.01.2015, 11 Keskkonnaminister määrus 60 09.01.2015 - 02.04.2015
Riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu RT I, 06.01.2015, 10 Eesti Panga President määrus 5 09.01.2015 - kehtetu
Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord RT I, 06.01.2015, 9 Keskkonnaminister määrus 25 09.01.2015 - 15.09.2017
Riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu 2015–2019 RT I, 06.01.2015, 8 Eesti Panga President määrus 19 09.01.2015 - 24.01.2015
Energiatõhususe miinimumnõuded RT I, 06.01.2015, 7 Vabariigi Valitsus määrus 68 09.01.2015 - 30.06.2015
Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2012. a määruse nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded” muutmine RT I, 06.01.2015, 6 Vabariigi Valitsus määrus 196
Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri RT I, 06.01.2015, 5 Sotsiaalminister määrus 38 09.01.2015 - 20.02.2015
Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine RT I, 06.01.2015, 4 Tervise- ja tööminister määrus 82
Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral RT I, 06.01.2015, 3 Keskkonnaminister määrus 59 09.01.2015 - 09.01.2016
Toetuse andmise tingimused meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” avatud taotlemise korral RT I, 06.01.2015, 2 Keskkonnaminister määrus 58 09.01.2015 - 10.08.2015

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki