Ilmumas ja ilmunud

RT I, 06.02.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tegevväelase lähetusse saatmise ning sellega seotud kulu hüvitamise tingimused ja kord RT I, 06.02.2018, 13 Vabariigi Valitsus määrus 49 01.03.2018 - …
Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr RT I, 06.02.2018, 12 Vabariigi Valitsus määrus 112 01.03.2018 - …
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/0131-1 RT I, 06.02.2018, 11 Maanteeamet leping
Ametnike teenistuslähetusse saatmist käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine RT I, 06.02.2018, 10 Vabariigi Valitsus määrus 10
Arstlike komisjonide moodustamise ja koosseisu kinnitamise korra ning komisjonide töökorra, komisjoni liikmete töö tasustamise ulatuse ja korra ning kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringule suunamise ning nende eest tasumise korra kinnitamine RT I, 06.02.2018, 9 Kaitseminister määrus 9 09.02.2018 - …
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele RT I, 06.02.2018, 8 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 01.10.2018 - …
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele RT I, 06.02.2018, 7 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 01.03.2018 - 05.07.2018
Kaitseministri 26. veebruari 2013. a määruse nr 9 „Arstlike komisjonide moodustamise ja koosseisu kinnitamise korra ning komisjonide töökorra, komisjoni liikmete töö tasustamise ulatuse ja korra ning kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringule suunamise ning nende eest tasumise korra kinnitamine” muutmine RT I, 06.02.2018, 6 Kaitseminister määrus 1
Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord RT I, 06.02.2018, 5 Rahandusminister määrus 10 09.02.2018 - …
Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord RT I, 06.02.2018, 4 Majandus- ja taristuminister määrus 12 01.03.2018 - …
Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem RT I, 06.02.2018, 3 Majandus- ja taristuminister määrus 89 01.03.2018 - …
Rahandusministri 21. veebruari 2011. a määruse nr 10 „Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord” muutmine RT I, 06.02.2018, 2 Rahandusminister määrus 8
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.02.2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele”, majandus- ja taristuministri 09.07.2015. a määruse nr 89 „Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem” ning majandus- ja taristuministri 19.02.2015. a määruse nr 12 „Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 06.02.2018, 1 Majandus- ja taristuminister määrus 7

Kokku: 13| Näitan: 1- 13|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane