Ilmumas ja ilmunud

RT I , 06.02.2024

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Haldusleping RT I, 06.02.2024, 23 Muinsuskaitseamet leping
Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord RT I, 06.02.2024, 22 Keskkonnaminister määrus 40 09.02.2024 - kehtetu
Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste ennetamise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord RT I, 06.02.2024, 21 Kliimaminister määrus 5 09.02.2024 - …
2024. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027” sekkumiste raames antavad toetused RT I, 06.02.2024, 20 Regionaalminister määrus 11 01.01.2025 - kehtetu
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus RT I, 06.02.2024, 19 Maaeluminister määrus 48 09.02.2024 - …
Registreeritud eraekspertide nimekirja pidamise kord RT I, 06.02.2024, 18 Justiitsminister määrus 6 09.02.2024 - …
2024. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027” sekkumiste raames antavad toetused RT I, 06.02.2024, 17 Regionaalminister määrus 11 09.02.2024 - 31.12.2024
Maaeluministri 19. augusti 2022. a määruse nr 48 „Bioressursside väärindamise investeeringutoetus” muutmine RT I, 06.02.2024, 16 Regionaalminister määrus 10
Perioodi 2021–2027 starditoetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord RT I, 06.02.2024, 15 Majandus- ja infotehnoloogiaminister määrus 6 09.02.2024 - …
Ettevõtte arenguprogrammi toetus RT I, 06.02.2024, 14 Majandus- ja infotehnoloogiaminister määrus 5 09.02.2024 - …
Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord RT I, 06.02.2024, 13 Kultuuriminister määrus 12 09.02.2024 - …
Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine RT I, 06.02.2024, 12 Kultuuriminister määrus 5
Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus RT I, 06.02.2024, 11 Justiitsminister määrus 20 09.02.2024 - …
Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord RT I, 06.02.2024, 10 Justiitsminister määrus 14 09.02.2024 - …
Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad RT I, 06.02.2024, 9 Justiitsminister määrus 46 09.02.2024 - …
Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine RT I, 06.02.2024, 8 Justiitsminister määrus 13 09.02.2024 - …
Tartu Vangla põhimäärus RT I, 06.02.2024, 7 Justiitsminister määrus 87 01.07.2024 - …
Tartu Vangla põhimäärus RT I, 06.02.2024, 6 Justiitsminister määrus 87 09.02.2024 - 30.06.2024
Tallinna Vangla põhimäärus RT I, 06.02.2024, 5 Justiitsminister määrus 92 09.02.2024 - …
Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord RT I, 06.02.2024, 4 Justiitsminister määrus 3 09.02.2024 - …

Kokku: 23| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json