Ilmumas ja ilmunud

KO , 06.04.2009

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Võru Linnavalitsuse 24. augusti 2005. a määruse nr 7 „Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine KO 2009, 57, 807 Võru Linnavalitsus määrus 15
Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Keila linnas muutmine KO 2009, 57, 800 Keila Linnavolikogu määrus 6
Keila Ühisgümnaasiumi õpetajate töötasustamise alused KO 2009, 57, 799 Keila Linnavolikogu määrus 5
Keila linna 2009. a eelarve I lisaeelarve KO 2009, 57, 798 Keila Linnavolikogu määrus
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine KO 2009, 57, 797 Keila Linnavolikogu määrus 3
Kaarma valla 2009. aasta eelarve vastuvõtmine KO 2009, 57, 796 Kaarma Vallavolikogu määrus 8
Kaarma valla koolide pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine 2009. aastaks KO 2009, 57, 795 Kaarma Vallavolikogu määrus 7
Kaarma valla stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise korra kehtestamine KO 2009, 57, 794 Kaarma Vallavolikogu määrus 6
Sotsiaalteenuste osutamise korra kehtestmine KO 2009, 57, 793 Kaarma Vallavolikogu määrus 5
Kaarma valla lemmikloomaregistri põhimääruse kinnitamine KO 2009, 57, 792 Kaarma Vallavolikogu määrus 4
Kaarma valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine KO 2009, 57, 791 Kaarma Vallavolikogu määrus 3
Haanja Vallavalitsuse ametnike, teenistujate ja allasutuste töötajate palgamäära kinnitamine KO 2009, 57, 790 Haanja Vallavolikogu määrus 5
Haanja vallavolikogu esimehele, volikogu aseesimehele hüvituse, volikogu komisjoni liikmetele tasu määramine KO 2009, 57, 789 Haanja Vallavolikogu määrus 4
Haaslava valla 2009. a eelarve vastuvõtmine KO 2009, 57, 788 Haaslava Vallavolikogu määrus 5
Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord KO 2009, 57, 802 Mooste Vallavolikogu määrus 3
Kunda linna omavalitsusteenistuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamine KO 2009, 57, 801 Kunda Linnavolikogu määrus 6
Rakvere linnavalitsuse 19. aprilli 2004. a määruse nr 1 muutmine KO 2009, 57, 803 Rakvere Linnavalitsus määrus 1
Volituse andmine munitsipaalüldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamiseks KO 2009, 57, 806 Tartu Linnavolikogu määrus 114
Alkohoolse joogi tarbimine avalikus kohas KO 2009, 57, 805 Tartu Linnavolikogu määrus 113
Tartu Linnavolikogu 14. juuni 2007. a määruse nr 63 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine KO 2009, 57, 804 Tartu Linnavolikogu määrus 112

Kokku: 30| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json