Ilmumas ja ilmunud

RT I , 06.07.2012

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuded õpikutele, töövihikutele, tööraamatutele ja muule õppekirjandusele, nõuded retsenseerimisele ja kinnitusmärke vormile RT I, 06.07.2012, 87 Haridus- ja teadusminister määrus 66 01.09.2010 - kehtetu
Päästeteenistujate töötasustamine RT I, 06.07.2012, 86 Vabariigi Valitsus määrus 172 01.04.2013 - kehtetu
Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine RT I, 06.07.2012, 85 Vabariigi Valitsus määrus 2 01.04.2013 - kehtetu
Diplomaatide ja välisesinduse haldusteenistujate kuupalgamäärad ning neile preemia ja lisatasu maksmise kord RT I, 06.07.2012, 84 Vabariigi Valitsus määrus 269 01.04.2013 - kehtetu
Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra kehtestamiseks volituste andmine RT I, 06.07.2012, 83 Vabariigi Valitsus määrus 370 01.04.2013 - kehtetu
Muinsuskaitseameti struktuur ja teenistujate koosseis RT I, 06.07.2012, 82 Kultuuriminister määrus 22 01.04.2013 - kehtetu
Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine RT I, 06.07.2012, 81 Vabariigi Valitsus määrus 50 01.04.2013 - kehtetu
Riigiametniku teises paikkonnas ametikohale nimetamisel ametniku ja tema perekonnaliikmete sõidu- ja varaveokulude hüvitamise korra kinnitamine RT I, 06.07.2012, 80 Vabariigi Valitsus määrus 5 01.04.2013 - kehtetu
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olnud asutuste ja organisatsioonide nende ametikohtade loetelu, kus töötatud aeg arvatakse avaliku teenistuse staaži hulka RT I, 06.07.2012, 79 Vabariigi Valitsus määrus 97 01.04.2013 - kehtetu
Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liikmete töö tasustamine ja lähetuskulude hüvitamine RT I, 06.07.2012, 78 Vabariigi Valitsus määrus 50 01.04.2013 - kehtetu
Ametikohtade loetelu, kus hüvitatakse eluruumi kasutamiskulud, ning kasutamiskulude piirmäärad RT I, 06.07.2012, 77 Vabariigi Valitsus määrus 222 01.04.2013 - kehtetu
Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 1996. a määruse nr 6 «Ametniku teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise korra kinnitamine» muutmine RT I, 06.07.2012, 76 Vabariigi Valitsus määrus 113 01.04.2013 - kehtetu
Teenistuja välislähetusse saatmise korra kinnitamine RT I, 06.07.2012, 75 Vabariigi Valitsus määrus 47 01.04.2013 - kehtetu
Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuete kinnitamine RT I, 06.07.2012, 74 Vabariigi Valitsus määrus 293 01.04.2013 - kehtetu
Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimääruse, konkursi korraldamise ja atesteerimise korra, atesteerimislehe vormi ja atesteerimislehe täitmise juhendi kinnitamine RT I, 06.07.2012, 73 Vabariigi Valitsus määrus 124 01.04.2013 - kehtetu
Riigiteenistujate töötasustamine RT I, 06.07.2012, 72 Vabariigi Valitsus määrus 182 01.04.2013 - kehtetu
Päästeasutuste teenistujate koosseisud RT I, 06.07.2012, 71 Siseminister määrus 25 01.04.2013 - kehtetu
Politsei- ja Piirivalveameti teenistujate koosseis RT I, 06.07.2012, 70 Siseminister määrus 32 01.04.2013 - kehtetu
Kaitsepolitseiameti struktuur ja teenistujate koosseis RT I, 06.07.2012, 69 Siseminister määrus 72 01.04.2013 - kehtetu
Teabeameti struktuur ja teenistujate koosseis RT I, 06.07.2012, 68 Kaitseminister määrus 1 01.04.2013 - kehtetu

Kokku: 87| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json