Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 06.09.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine RT IV, 06.09.2018, 25 Kastre Vallavolikogu määrus 49 09.09.2018 - …
Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordikulude hüvitamise kord RT IV, 06.09.2018, 24 Saaremaa Vallavolikogu määrus 36 09.09.2018 - …
Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 06.09.2018, 23 Saaremaa Vallavolikogu määrus 37 09.09.2018 - …
Haapsalu linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded RT IV, 06.09.2018, 22 Haapsalu Linnavalitsus määrus 10 09.09.2018 - …
Ühistranspordi sõidupileti hinna kehtestamine RT IV, 06.09.2018, 21 Viljandi Linnavolikogu määrus 27 09.09.2018 - …
Narva-Jõesuu linna 2018. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 06.09.2018, 20 Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrus 42 09.09.2018 - 31.12.2018
Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Rapla Varahaldus põhimäärus RT IV, 06.09.2018, 19 Rapla Vallavolikogu määrus 34 09.09.2018 - …
Pakendiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine RT IV, 06.09.2018, 18 Sillamäe Linnavolikogu määrus 21 09.09.2018 - …
Tamsalu valla arengukava 2016-2021 vastuvõtmine RT IV, 06.09.2018, 17 Tamsalu Vallavolikogu määrus 13 09.09.2018 - kehtetu
Tamsalu valla arengustrateegia 2025 “Töökas ja sportlik Tamsalu” vastuvõtmine RT IV, 06.09.2018, 16 Tamsalu Vallavolikogu määrus 6 09.09.2018 - kehtetu
Tapa valla arengukava aastateks 2007-2015 muutmine RT IV, 06.09.2018, 15 Tapa Vallavolikogu määrus 63 09.09.2018 - kehtetu
Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri RT IV, 06.09.2018, 14 Tamsalu Vallavolikogu määrus 9 09.09.2018 - kehtetu
Elukohajärgse kooli määramine RT IV, 06.09.2018, 13 Vinni Vallavalitsus määrus 2 09.09.2018 - kehtetu
Tapa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine RT IV, 06.09.2018, 12 Tapa Vallavolikogu määrus 69 09.09.2018 - kehtetu
Tapa valla arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine RT IV, 06.09.2018, 11 Tapa Vallavolikogu määrus 59 09.09.2018 - kehtetu
Tapa valla arengukava investeeringute kava kinnitamine RT IV, 06.09.2018, 10 Tapa Vallavolikogu määrus 81 09.09.2018 - kehtetu
Tapa valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine RT IV, 06.09.2018, 9 Tapa Vallavolikogu määrus 55 09.09.2018 - kehtetu
Tapa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri RT IV, 06.09.2018, 8 Tapa Vallavolikogu määrus 50 09.09.2018 - kehtetu
Reklaami paigaldamise kord RT IV, 06.09.2018, 7 Tapa Vallavolikogu määrus 42 09.09.2018 - kehtetu
Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus RT IV, 06.09.2018, 6 Tapa Vallavolikogu määrus 41 09.09.2018 - kehtetu

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki