Ilmumas ja ilmunud

RT I, 06.09.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused RT I, 06.09.2019, 31 Keskkonnaminister määrus 39 01.10.2019 - …
Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel RT I, 06.09.2019, 30 Rahandusminister määrus 113 09.09.2019 - …
Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine RT I, 06.09.2019, 29 Rahandusminister määrus 43
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika RT I, 06.09.2019, 28 Keskkonnaminister määrus 73 09.09.2019 - 17.09.2020
Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine RT I, 06.09.2019, 27 Keskkonnaminister määrus 37
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus RT I, 06.09.2019, 26 Maaeluminister määrus 38 09.09.2019 - 17.05.2020
Piirkondlik mullakaitse toetus RT I, 06.09.2019, 25 Maaeluminister määrus 40 09.09.2019 - 05.04.2020
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus RT I, 06.09.2019, 24 Maaeluminister määrus 55 09.09.2019 - 11.04.2020
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus RT I, 06.09.2019, 23 Maaeluminister määrus 53 09.09.2019 - 05.04.2020
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus RT I, 06.09.2019, 22 Maaeluminister määrus 52 09.09.2019 - …
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus RT I, 06.09.2019, 21 Maaeluminister määrus 50 09.09.2019 - 05.04.2020
Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus RT I, 06.09.2019, 20 Maaeluminister määrus 22 09.09.2019 - 07.08.2020
Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus RT I, 06.09.2019, 19 Maaeluminister määrus 49 09.09.2019 - …
Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus RT I, 06.09.2019, 18 Maaeluminister määrus 11 09.09.2019 - 17.05.2020
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus RT I, 06.09.2019, 17 Maaeluminister määrus 49 09.09.2019 - 05.04.2020
Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus RT I, 06.09.2019, 16 Maaeluminister määrus 35 09.09.2019 - 16.05.2020
Tootmis- ja turustamiskavade toetus RT I, 06.09.2019, 15 Maaeluminister määrus 18 09.09.2019 - 16.07.2020
Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus RT I, 06.09.2019, 14 Maaeluminister määrus 10 09.09.2019 - 15.05.2020
Teadlaste ja kalurite koostöötoetus RT I, 06.09.2019, 13 Maaeluminister määrus 9 09.09.2019 - 15.05.2020
Püügivahendi parendamise toetus RT I, 06.09.2019, 12 Maaeluminister määrus 34 09.09.2019 - 16.05.2020

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json