Ilmumas ja ilmunud

RT I, 06.11.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Turismiga otseselt seotud majandusharude ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise täiendav toetus RT I, 06.11.2020, 17 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister määrus 68 09.11.2020 - …
Lepingu nr 1-13/18/0733-1 muutmine RT I, 06.11.2020, 16 Maanteeamet leping
Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord RT I, 06.11.2020, 15 Vabariigi Valitsus määrus 103 01.01.2021 - …
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus RT I, 06.11.2020, 14 Vabariigi Valitsus määrus 14 01.01.2021 - …
Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused RT I, 06.11.2020, 13 Vabariigi Valitsus määrus 133 01.01.2021 - …
Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord RT I, 06.11.2020, 12 Vabariigi Valitsus määrus 154 01.01.2021 - …
Maksukohustuslaste registri põhimäärus RT I, 06.11.2020, 11 Vabariigi Valitsus määrus 21 01.01.2021 - …
Maaparandussüsteemide registri põhimäärus RT I, 06.11.2020, 10 Vabariigi Valitsus määrus 125 01.01.2021 - …
Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused RT I, 06.11.2020, 9 Vabariigi Valitsus määrus 108 01.01.2021 - …
Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord RT I, 06.11.2020, 8 Vabariigi Valitsus määrus 194 01.01.2021 - …
Kutselise kalapüügi püügivõimaluse enampakkumise toimumise kord RT I, 06.11.2020, 7 Vabariigi Valitsus määrus 89 01.01.2021 - …
Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid RT I, 06.11.2020, 6 Vabariigi Valitsus määrus 164 01.01.2021 - …
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord RT I, 06.11.2020, 5 Vabariigi Valitsus määrus 155 01.01.2021 - …
Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm RT I, 06.11.2020, 4 Vabariigi Valitsus määrus 37 01.01.2021 - …
Hädaolukorrad, mille kohta tuleb koostada nende lahendamise plaan ja mille puhul korraldada riskikommunikatsiooni, ning hädaolukordade lahendamist juhtivad asutused RT I, 06.11.2020, 3 Vabariigi Valitsus määrus 63 01.01.2021 - …
Eksporditoetuse andmise täpsem kord RT I, 06.11.2020, 2 Vabariigi Valitsus määrus 125 01.01.2021 - …
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamise tõttu RT I, 06.11.2020, 1 Vabariigi Valitsus määrus 83

Kokku: 17| Näitan: 1- 17|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json