Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 06.12.2013

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Väike-Maarja Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri RT IV, 06.12.2013, 101 Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 19 01.12.2007 - 09.02.2015
Kallaste linna tunnustuste avaldamise kord RT IV, 06.12.2013, 100 Kallaste Linnavolikogu määrus 6 01.02.2006 - 28.08.2016
Kallaste linna 2013. aasta 1. lisaeelarve RT IV, 06.12.2013, 99 Kallaste Linnavolikogu määrus 13 09.12.2013 - 31.12.2013
Kallaste linna jäätmevaldajate registri asutamine ja selle pidamise korra kehtestamine RT IV, 06.12.2013, 98 Kallaste Linnavolikogu määrus 12 09.12.2013 - 31.08.2015
Väike-Maarja Noortekogu põhimäärus RT IV, 06.12.2013, 97 Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 8 05.03.2012 - 14.12.2018
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord RT IV, 06.12.2013, 96 Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 7 05.03.2012 - 11.04.2016
Koolilõuna maksumuse kehtestamine RT IV, 06.12.2013, 95 Karula Vallavolikogu määrus 15 01.01.2012 - 31.12.2016
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Karula vallas RT IV, 06.12.2013, 94 Karula Vallavolikogu määrus 11 01.10.2011 - 16.04.2016
Lüllemäe Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2011 - 2014 RT IV, 06.12.2013, 93 Karula Vallavolikogu määrus 18 30.12.2011 - 31.12.2014
Lüllemäe Põhikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord RT IV, 06.12.2013, 92 Karula Vallavolikogu määrus 5 15.04.2011 - 30.08.2018
Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine RT IV, 06.12.2013, 91 Väätsa Vallavolikogu määrus 4 29.03.2010 - 03.03.2018
Taheva valla põhimääruse kinnitamine RT IV, 06.12.2013, 90 Taheva Vallavolikogu määrus 9 19.06.2006 - 06.01.2018
MA Ahja Hooldekodu 2014. a kohamaksu kinnitamine RT IV, 06.12.2013, 89 Ahja Vallavalitsus määrus 4 01.01.2014 - 31.12.2014
Assigneeringute määramine 2014. a. eelarveaastaks vallaeelarvest tervishoiuteenuste osutamiseks ravikindlustusega hõlmamata isikutele RT IV, 06.12.2013, 88 Ahja Vallavolikogu määrus 2 09.12.2013 - 31.12.2014
Vallavolikogu liikmetele, revisjonikomisjoni esimehele ja vallavolikogu aseesimehele tasu määrad volikogu tööst osavõtu eest ning tasu maksmise tingimuste ja korra kehtestamine RT IV, 06.12.2013, 87 Ahja Vallavolikogu määrus 1 09.12.2013 - 01.12.2017
Mikitamäe Lapsehoiu põhimäärus RT IV, 06.12.2013, 86 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 19 09.12.2013 - 27.02.2019
Vene Kultuurikeskuse põhimäärus RT IV, 06.12.2013, 85 Tallinna Linnavalitsus määrus 178 09.12.2013 - …
Mikitamäe valla 2013. aasta II lisaeelarve RT IV, 06.12.2013, 84 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 17 09.12.2013 - 31.12.2013
Mustjala valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri RT IV, 06.12.2013, 83 Mustjala Vallavolikogu määrus 1 10.12.2013 - …
Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine RT IV, 06.12.2013, 82 Kaarma Vallavolikogu määrus 19 09.12.2013 - kehtetu

Kokku: 101| Näitan: 1- 20|Näita kõiki