Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 07.02.2014

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord RT IV, 07.02.2014, 71 Hummuli Vallavolikogu määrus 7 10.02.2014 - …
Üüri piirmäära kehtestamine RT IV, 07.02.2014, 70 Hummuli Vallavolikogu määrus 5 10.02.2014 - …
Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 07.02.2014, 69 Kõpu Vallavolikogu määrus 4 12.05.2006 - 07.01.2019
Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine RT IV, 07.02.2014, 68 Narva Linnavalitsus määrus 2 10.02.2014 - 16.04.2016
Koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2014. aastaks RT IV, 07.02.2014, 67 Elva Linnavalitsus määrus 1 10.02.2014 - 31.12.2014
Elva Linnavolikogu eestseisuse liikmele eestseisuse tööst osavõtu eest tasu suurus ja maksmise kord RT IV, 07.02.2014, 66 Elva Linnavolikogu määrus 1 10.02.2014 - 31.12.2017
Alajõe valla hooldajatoetuse maksmise kord RT IV, 07.02.2014, 65 Alajõe Vallavolikogu määrus 25 28.03.2011 - 29.05.2015
Kontrollarvude kinnitamine tegevusalade ja majandusliku sisu järgi 2014. aastaks RT IV, 07.02.2014, 64 Harku Vallavalitsus määrus 2 10.02.2014 - 29.12.2014
Räpina Vallavolikogu 25. novembri 2009. a määruse nr 14 „Räpina Vallavolikogu majanduskomisjoni põhimäärus” kehtetuks tunnistamine RT IV, 07.02.2014, 63 Räpina Vallavolikogu määrus 2
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord RT IV, 07.02.2014, 62 Räpina Vallavolikogu määrus 1 10.02.2014 - …
Kärla Rahvaraamatukogu põhimäärus RT IV, 07.02.2014, 61 Kärla Vallavolikogu määrus 1 10.02.2014 - 31.12.2018
Kärla Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri RT IV, 07.02.2014, 60 Kärla Vallavolikogu määrus 2 10.02.2014 - 08.05.2015
Kärla valla jäätmevaldajate registri pidamise korra kinnitamine RT IV, 07.02.2014, 59 Kärla Vallavolikogu määrus 3 10.02.2014 - 02.04.2018
Vee- ja kanalisatsioonihindade kehtestamine Mustla alevikus, Soe külas, Kärstna külas, Suislepa külas RT IV, 07.02.2014, 58 Tarvastu Vallavalitsus määrus 4 23.09.2011 - 04.05.2014
Õpilaste Tarvastu Gümnaasiumisse vastuvõtmise kord RT IV, 07.02.2014, 57 Tarvastu Vallavalitsus määrus 2 07.02.2008 - …
Tarvastu valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 07.02.2014, 56 Tarvastu Vallavalitsus määrus 2 04.03.2011 - 31.05.2018
Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu komisjonide töö tasustamine RT IV, 07.02.2014, 55 Vara Vallavolikogu määrus 5 10.02.2014 - kehtetu
Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu komisjonide töö tasustamine RT IV, 07.02.2014, 54 Vara Vallavolikogu määrus 1 10.02.2014 - 08.04.2017
Prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise kord RT IV, 07.02.2014, 53 Surju Vallavolikogu määrus 2 10.02.2014 - 31.12.2018
Maamaksumäärade kehtestamine 2014. aastaks RT IV, 07.02.2014, 52 Mustjala Vallavolikogu määrus 1 10.02.2014 - 31.12.2014

Kokku: 71| Näitan: 1- 20|Näita kõiki