Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 07.02.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sillamäe Muusikakooli ja Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei õpilaskoha arvestusliku maksumuse kinnitamine RT IV, 07.02.2017, 35 Sillamäe Linnavalitsus määrus 3 10.02.2017 - 31.12.2017
Koolieelsete lasteasutuste kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine RT IV, 07.02.2017, 34 Sillamäe Linnavalitsus määrus 2 10.02.2017 - 31.12.2017
Sillamäe Linna Keskraamatukogu arengukava kinnitamine RT IV, 07.02.2017, 33 Sillamäe Linnavalitsus määrus 1 10.02.2017 - 31.12.2021
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord RT IV, 07.02.2017, 32 Tõstamaa Vallavolikogu määrus 36 10.02.2017 - …
Kirivere Kooli arengukava 2017 - 2021 kinnitamine RT IV, 07.02.2017, 31 Kõo Vallavolikogu määrus 1 10.02.2017 - 31.12.2021
Sillamäe linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 07.02.2017, 30 Sillamäe Linnavolikogu määrus 69 10.02.2017 - 31.12.2017
Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine RT IV, 07.02.2017, 29 Keila Linnavolikogu määrus 8 10.02.2017 - 06.05.2018
Keila linna jäätmekava 2016-2020 RT IV, 07.02.2017, 28 Keila Linnavolikogu määrus 5 10.02.2017 - kehtetu
Hanila valla koolide õpetajate töötasustamise alused RT IV, 07.02.2017, 27 Hanila Vallavolikogu määrus 23 10.02.2017 - …
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine RT IV, 07.02.2017, 26 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 4 10.02.2017 - 31.12.2017
Lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja toetuse maksmise kord RT IV, 07.02.2017, 25 Vasalemma Vallavolikogu määrus 8 10.02.2017 - kehtetu
Tugiisikuteenuse osutamise kord Vasalemma vallas RT IV, 07.02.2017, 24 Vasalemma Vallavolikogu määrus 6 10.02.2017 - kehtetu
Haljala Lasteaias koha kasutamise lepingu vormi kinnitamine RT IV, 07.02.2017, 23 Haljala Vallavalitsus määrus 17 10.02.2017 - …
Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine RT IV, 07.02.2017, 22 Tootsi Vallavolikogu määrus 5 10.02.2017 - kehtetu
Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus RT IV, 07.02.2017, 21 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 7 10.02.2017 - …
Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu põhimäärus RT IV, 07.02.2017, 20 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 106 15.02.2017 - kehtetu
Lapsehoiuteenuse ja puudega laste tugiteenuste osutamise kord RT IV, 07.02.2017, 19 Vasalemma Vallavolikogu määrus 1 10.02.2017 - 17.02.2018
Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 üle vaatamine. Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine RT IV, 07.02.2017, 18 Tootsi Vallavolikogu määrus 1 10.02.2017 - 31.12.2028
Väike-Maarja Vallavalitsuse 20.04.2016 määruse nr 4 muutmine RT IV, 07.02.2017, 17 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 2
Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord RT IV, 07.02.2017, 16 Harku Vallavolikogu määrus 6 10.02.2017 - …

Kokku: 35| Näitan: 1- 20|Näita kõiki