Ilmumas ja ilmunud

RT I, 07.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
2017. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid RT I, 07.03.2017, 32 Maaeluminister määrus 25 10.03.2017 - 31.12.2017
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm RT I, 07.03.2017, 31 Sotsiaalminister määrus 30 03.05.2017 - 23.12.2017
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm RT I, 07.03.2017, 30 Sotsiaalminister määrus 30 10.03.2017 - 02.05.2017
Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu RT I, 07.03.2017, 29 Sotsiaalminister määrus 31 03.05.2017 - …
Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu RT I, 07.03.2017, 28 Sotsiaalminister määrus 31 10.03.2017 - 02.05.2017
Ravimiregistri põhimäärus RT I, 07.03.2017, 27 Tervise- ja tööminister määrus 36 10.03.2017 - 23.12.2017
Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 2500 – 2690 MHz RT I, 07.03.2017, 26 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 53 10.03.2017 - kehtetu
Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude katmise tingimused ja kord RT I, 07.03.2017, 25 Riigihalduse minister määrus 17 10.03.2017 - 24.09.2017
Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu RT I, 07.03.2017, 24 Tervise- ja tööminister määrus 69 10.03.2017 - …
Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele RT I, 07.03.2017, 23 Sotsiaalminister määrus 21 10.03.2017 - …
Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad RT I, 07.03.2017, 22 Põllumajandusminister määrus 48 10.03.2017 - 11.02.2018
Immuniseerimiskava RT I, 07.03.2017, 21 Sotsiaalminister määrus 2 01.01.2018 - kehtetu
Ravimiseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine RT I, 07.03.2017, 20 Tervise- ja tööminister määrus 8
Ravimiseaduse alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määruste muutmine RT I, 07.03.2017, 19 Tervise- ja tööminister määrus 7
Immuniseerimiskava RT I, 07.03.2017, 18 Tervise- ja tööminister määrus 9 01.01.2018 - 27.05.2018
Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 „Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” muutmine RT I, 07.03.2017, 17 Maaeluminister määrus 23
Tartu Kunstimuuseumi põhimäärus RT I, 07.03.2017, 16 Kultuuriminister määrus 16 10.03.2017 - …
Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz RT I, 07.03.2017, 15 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 12 10.03.2017 - 28.02.2019
Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määruse nr 16 „Tartu Kunstimuuseumi põhimäärus” muutmine RT I, 07.03.2017, 14 Kultuuriminister määrus 2
Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus RT I, 07.03.2017, 13 Haridus- ja teadusminister määrus 21 10.03.2017 - kehtetu

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki