Ilmumas ja ilmunud

RT I, 07.07.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord RT I, 07.07.2020, 21 Siseminister määrus 5 10.07.2020 - …
Lepingu nr 17-00132/047 muutmine RT I, 07.07.2020, 20 Maanteeamet leping
Lepingu nr 17-00132/019 muutmine RT I, 07.07.2020, 19 Maanteeamet leping
Siseministri 7. veebruari 2019. aasta määruse nr 5 „Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord” muutmine RT I, 07.07.2020, 18 Rahvastikuminister määrus 26
Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord RT I, 07.07.2020, 17 Vabariigi Valitsus määrus 134 15.07.2020 - …
Maaeluministeeriumi põhimäärus RT I, 07.07.2020, 16 Vabariigi Valitsus määrus 264 01.08.2020 - …
Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord” muutmine RT I, 07.07.2020, 15 Vabariigi Valitsus määrus 54
Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 „Maaeluministeeriumi põhimäärus” muutmine RT I, 07.07.2020, 14 Vabariigi Valitsus määrus 53
Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele RT I, 07.07.2020, 13 Majandus- ja taristuminister määrus 36 10.07.2020 - …
Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika RT I, 07.07.2020, 12 Majandus- ja taristuminister määrus 58 10.07.2020 - …
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded RT I, 07.07.2020, 11 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 63 10.07.2020 - …
Energiaauditi miinimumnõuded RT I, 07.07.2020, 10 Majandus- ja taristuminister määrus 76 01.08.2020 - …
Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 07.07.2020, 9 Siseminister määrus 36 15.07.2020 - …
Ülesande täitmisel osalenud vabatahtliku päästja hukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus RT I, 07.07.2020, 8 Siseminister määrus 15 15.07.2020 - …
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” ja majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” ning 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” muutmine RT I, 07.07.2020, 7 Majandus- ja taristuminister määrus 38
Häirekeskuse põhimäärus RT I, 07.07.2020, 6 Siseminister määrus 43 15.07.2020 - …
Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded RT I, 07.07.2020, 5 Siseminister määrus 2 15.07.2020 - …
Majandus- ja taristuministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Energiaauditi miinimumnõuded” muutmine RT I, 07.07.2020, 4 Majandus- ja taristuminister määrus 37
Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded, nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord, vabatahtliku päästja kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaeg ning tema väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord RT I, 07.07.2020, 3 Siseminister määrus 57 15.07.2020 - …
Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord RT I, 07.07.2020, 2 Siseminister määrus 54 15.07.2020 - …

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json