Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 07.11.2014

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohalikule omavalitsusele antud ülesannete ja pandud kohustuste täitmise delegeerimine RT IV, 07.11.2014, 50 Juuru Vallavolikogu määrus 15 10.11.2014 - 06.01.2019
Avinurme valla eelarvest toetuste eraldamise kord RT IV, 07.11.2014, 49 Avinurme Vallavolikogu määrus 17 10.11.2014 - 09.02.2018
Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine RT IV, 07.11.2014, 48 Albu Vallavolikogu määrus 15 10.11.2014 - 31.12.2025
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded RT IV, 07.11.2014, 47 Albu Vallavolikogu määrus 14 10.11.2014 - 06.05.2018
Luunja Keskkooli õpilaste kutsealase eelkoolituse toetamise kord RT IV, 07.11.2014, 46 Luunja Vallavolikogu määrus 47 10.11.2014 - 11.12.2014
Luunja valla infolehe Kodu Uudised väljaandmise kord RT IV, 07.11.2014, 45 Luunja Vallavolikogu määrus 46 10.11.2014 - …
Luunja valla 2014. a. teine lisaeelarve RT IV, 07.11.2014, 44 Luunja Vallavolikogu määrus 43 10.11.2014 - 31.12.2014
Avinurme valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise korra kinnitamine RT IV, 07.11.2014, 43 Avinurme Vallavalitsus määrus 5 10.11.2014 - …
Maamaksumäära ja maksuvabastuse kinnitamine 2015. aastaks RT IV, 07.11.2014, 42 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 12 01.01.2015 - 31.12.2015
Meremäe Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri RT IV, 07.11.2014, 41 Meremäe Vallavalitsus määrus 6 10.11.2014 - 20.04.2019
Teiste omavalitsuste huvikoolide õpilaskoha maksumuse tasumise kord RT IV, 07.11.2014, 40 Vasalemma Vallavolikogu määrus 9 10.11.2014 - …
Avalikult kasutatava tee ja kergliiklustee kinnitamine Kadrina valla kohalike teede nimekirja RT IV, 07.11.2014, 39 Kadrina Vallavolikogu määrus 20 10.11.2014 - 13.05.2016
Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine RT IV, 07.11.2014, 38 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 6 01.01.2015 - kehtetu
Tartu linna ametiasutuste ametnike värbamise ja valiku kord RT IV, 07.11.2014, 37 Tartu Linnavalitsus määrus 51 10.11.2014 - …
Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord RT IV, 07.11.2014, 36 Viljandi Linnavolikogu määrus 83 10.11.2014 - 15.04.2016
Tapa valla munitsipaalkoolide õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise alused ja kord RT IV, 07.11.2014, 35 Tapa Vallavolikogu määrus 84 10.11.2014 - …
Vanemate poolt kaetava tegelusvahendite maksumuse kinnitamine RT IV, 07.11.2014, 34 Nõo Vallavolikogu määrus 66 01.01.2015 - kehtetu
Kõlleste valla arengukava RT IV, 07.11.2014, 33 Kõlleste Vallavolikogu määrus 2 10.11.2014 - kehtetu
Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2020 kinnitamine RT IV, 07.11.2014, 32 Haapsalu Linnavolikogu määrus 65 01.01.2015 - kehtetu
Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri RT IV, 07.11.2014, 31 Viljandi Linnavolikogu määrus 71 10.11.2014 - …

Kokku: 50| Näitan: 1- 20|Näita kõiki