Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 08.10.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kabli Lasteaia põhimäärus RT IV, 08.10.2016, 35 Häädemeeste Vallavalitsus määrus 5 11.10.2016 - …
Sillamäe linna 2016. aasta III lisaeelarve RT IV, 08.10.2016, 34 Sillamäe Linnavolikogu määrus 65 11.10.2016 - 31.12.2016
Sonda valla 2016.a II lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 08.10.2016, 33 Sonda Vallavolikogu määrus 7 11.10.2016 - 31.12.2016
Mäksa valla ametiautode kasutamise kord RT IV, 08.10.2016, 32 Mäksa Vallavalitsus määrus 5 11.10.2016 - …
Kolga-Jaani valla 2016. aasta I lisaeelarve RT IV, 08.10.2016, 31 Kolga-Jaani Vallavolikogu määrus 16 11.10.2016 - 31.12.2016
Meeksi valla arengukava aastateks 2013-2022 vastuvõtmine RT IV, 08.10.2016, 30 Meeksi Vallavolikogu määrus 1 01.01.2017 - 31.12.2017
Tähtvere valla arengukava aastateks 2013–2025 RT IV, 08.10.2016, 29 Tähtvere Vallavolikogu määrus 6 11.10.2016 - 31.12.2025
Tähtvere valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019 RT IV, 08.10.2016, 28 Tähtvere Vallavolikogu määrus 8 01.01.2017 - kehtetu
Mäetaguse valla 2016. aasta III lisaeelarve RT IV, 08.10.2016, 27 Mäetaguse Vallavolikogu määrus 55 11.10.2016 - 31.12.2016
Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne RT IV, 08.10.2016, 26 Kiviõli Linnavalitsus määrus 4 11.10.2016 - 29.09.2018
Viljandi linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise ning sotsiaaleluruumide kasutusse andmise kord RT IV, 08.10.2016, 25 Viljandi Linnavolikogu määrus 81 11.10.2016 - 31.12.2017
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 08.10.2016, 24 Viljandi Linnavolikogu määrus 68 11.10.2016 - 09.06.2017
Lastele ja lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord RT IV, 08.10.2016, 23 Viljandi Linnavolikogu määrus 162 11.10.2016 - …
Hooldekodusse paigutamise kord RT IV, 08.10.2016, 22 Viljandi Linnavolikogu määrus 134 11.10.2016 - 31.12.2017
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 08.10.2016, 21 Viljandi Linnavolikogu määrus 108 11.10.2016 - 06.01.2018
Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord RT IV, 08.10.2016, 20 Viljandi Linnavolikogu määrus 76 11.10.2016 - 04.03.2018
Viljandi valla 2016. aasta lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 08.10.2016, 19 Viljandi Vallavolikogu määrus 121 11.10.2016 - 31.12.2016
Vana-Võidu Lasteaia arengukava aastateks 2016-2018 kinnitamine RT IV, 08.10.2016, 18 Viljandi Vallavolikogu määrus 122 11.10.2016 - 31.12.2018
Mikitamäe valla arengukava 2014-2019 kinnitamine RT IV, 08.10.2016, 17 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 21 11.10.2016 - kehtetu
Taheva valla eelarvestrateegia 2015–2019 vastuvõtmine RT IV, 08.10.2016, 16 Taheva Vallavolikogu määrus 9 11.10.2016 - kehtetu

Kokku: 35| Näitan: 1- 20|Näita kõiki