Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 08.11.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kreenholmi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine RT IV, 08.11.2017, 37 Narva Linnavalitsus määrus 334 11.11.2017 - 30.08.2018
Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine RT IV, 08.11.2017, 36 Narva Linnavalitsus määrus 333 11.11.2017 - …
Narva Koorikooli põhimääruse kinnitamine RT IV, 08.11.2017, 35 Narva Linnavalitsus määrus 331 11.11.2017 - 30.08.2018
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Pihtla vallas RT IV, 08.11.2017, 34 Pihtla Vallavolikogu määrus 2 01.01.2018 - kehtetu
Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Pihtla vallas RT IV, 08.11.2017, 33 Pihtla Vallavolikogu määrus 4 01.01.2018 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord RT IV, 08.11.2017, 32 Pihtla Vallavolikogu määrus 4 01.01.2018 - kehtetu
Koduteenuse osutamise tingimused ja kord, koduteenuste loetelu ja hinnakiri RT IV, 08.11.2017, 31 Pihtla Vallavolikogu määrus 5 01.01.2018 - kehtetu
Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 08.11.2017, 30 Pihtla Vallavolikogu määrus 1 01.01.2018 - kehtetu
Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord RT IV, 08.11.2017, 29 Pihtla Vallavolikogu määrus 12 01.01.2018 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 08.11.2017, 28 Torgu Vallavolikogu määrus 10 01.01.2018 - kehtetu
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 08.11.2017, 27 Mustjala Vallavalitsus määrus 4 01.01.2018 - 18.03.2018
Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine RT IV, 08.11.2017, 26 Kihnu Vallavolikogu määrus 12 11.11.2017 - 11.02.2018
Volikogu komisjonide esimeestele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord RT IV, 08.11.2017, 25 Kihnu Vallavolikogu määrus 15 11.11.2017 - …
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord RT IV, 08.11.2017, 24 Kihnu Vallavolikogu määrus 25 11.11.2017 - …
Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine RT IV, 08.11.2017, 23 Torgu Vallavalitsus määrus 5 01.01.2018 - …
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Torgu vallas RT IV, 08.11.2017, 22 Torgu Vallavolikogu määrus 8 01.01.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Torgu vallas RT IV, 08.11.2017, 21 Torgu Vallavolikogu määrus 9 01.01.2018 - kehtetu
Puudega inimese toetuse maksmise kord RT IV, 08.11.2017, 20 Torgu Vallavolikogu määrus 11 01.01.2018 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 08.11.2017, 19 Torgu Vallavolikogu määrus 7 01.01.2018 - kehtetu
Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord Torgu vallas RT IV, 08.11.2017, 18 Torgu Vallavolikogu määrus 5 01.01.2018 - kehtetu

Kokku: 37| Näitan: 1- 20|Näita kõiki