Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 08.11.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018 -2023 vastuvõtmine RT IV, 08.11.2018, 45 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 22 11.11.2018 - 31.12.2023
Pädevuse delegeerimine RT IV, 08.11.2018, 44 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 30 11.11.2018 - …
Reklaamimaksu kehtestamine RT IV, 08.11.2018, 43 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 28 01.01.2019 - …
Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise kord RT IV, 08.11.2018, 42 Mustvee Vallavolikogu määrus 32 11.11.2018 - …
Vinni valla lemmikloomade registri põhimäärus RT IV, 08.11.2018, 41 Vinni Vallavolikogu määrus 21 11.11.2018 - kehtetu
Vallavara valitsemise kord RT IV, 08.11.2018, 40 Surju Vallavolikogu määrus 8 11.11.2018 - kehtetu
Saarde valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord RT IV, 08.11.2018, 39 Saarde Vallavolikogu määrus 9 11.11.2018 - kehtetu
Surju valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord RT IV, 08.11.2018, 38 Surju Vallavolikogu määrus 13 11.11.2018 - kehtetu
Saarde vallavara valitsemise kord RT IV, 08.11.2018, 37 Saarde Vallavolikogu määrus 8 11.11.2018 - kehtetu
Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 08.11.2018, 36 Surju Vallavolikogu määrus 11 11.11.2018 - kehtetu
Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 RT IV, 08.11.2018, 35 Rakvere Linnavolikogu määrus 10 11.11.2018 - kehtetu
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 08.11.2018, 34 Vinni Vallavolikogu määrus 6 11.11.2018 - …
Vinni valla lemmikloomade registri põhimäärus RT IV, 08.11.2018, 33 Vinni Vallavolikogu määrus 24 11.11.2018 - …
Munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine RT IV, 08.11.2018, 32 Vinni Vallavolikogu määrus 16 11.11.2018 - kehtetu
Munitsipaaleluruumide üürimäärade kinnitamine RT IV, 08.11.2018, 31 Vinni Vallavolikogu määrus 3 11.11.2018 - kehtetu
Kohtla valla eelarvest huvi- ja spordiklubide toetamise kord RT IV, 08.11.2018, 30 Kohtla Vallavolikogu määrus 20 11.11.2018 - kehtetu
Kohtla valla külade tegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord RT IV, 08.11.2018, 29 Kohtla Vallavolikogu määrus 14 11.11.2018 - kehtetu
Toila valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord RT IV, 08.11.2018, 28 Toila Vallavolikogu määrus 26 11.11.2018 - kehtetu
Üüri piirmäära kehtestamine RT IV, 08.11.2018, 27 Rägavere Vallavolikogu määrus 75 11.11.2018 - kehtetu
Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 RT IV, 08.11.2018, 26 Rakvere Linnavolikogu määrus 32 11.11.2018 - 31.12.2030

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki