Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 09.12.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise tingimused ja kord RT IV, 09.12.2017, 48 Saue Vallavalitsus määrus 4 12.12.2017 - 12.04.2018
Raikküla valla 2017. a II lisaeelarve RT IV, 09.12.2017, 47 Rapla Vallavolikogu määrus 22 12.12.2017 - 31.12.2017
Teenistujate värbamise ja valiku kord RT IV, 09.12.2017, 46 Valga Vallavalitsus määrus 8 12.12.2017 - 10.05.2018
Saku valla hankekord RT IV, 09.12.2017, 45 Saku Vallavalitsus määrus 3 01.09.2017 - kehtetu
Saku valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 09.12.2017, 44 Saku Vallavalitsus määrus 2 01.07.2017 - kehtetu
Võhma Linnavalitsuse (asutusena) teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded RT IV, 09.12.2017, 43 Võhma Linnavolikogu määrus 4 01.01.2018 - kehtetu
Linnavolikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord RT IV, 09.12.2017, 42 Võhma Linnavolikogu määrus 4 12.12.2017 - kehtetu
Võhma Linnavalitsuse palgajuhend RT IV, 09.12.2017, 41 Võhma Linnavolikogu määrus 3 01.01.2018 - kehtetu
Teenistujate värbamise ja valiku kord RT IV, 09.12.2017, 40 Jõgeva Linnavalitsus määrus 10 12.12.2017 - kehtetu
Kolga-Jaani Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu, volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise ja maksmise kord RT IV, 09.12.2017, 39 Kolga-Jaani Vallavolikogu määrus 11 12.12.2017 - kehtetu
Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvitiste määramise ning maksmise kord RT IV, 09.12.2017, 38 Laeva Vallavolikogu määrus 38 12.12.2017 - kehtetu
Puhja Vallavalitsuse põhimäärus RT IV, 09.12.2017, 37 Puhja Vallavolikogu määrus 3 12.12.2017 - kehtetu
Töötasu, hüvituse ja tasu määramine RT IV, 09.12.2017, 36 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 72 12.12.2017 - kehtetu
Volikogu esimehele, volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord RT IV, 09.12.2017, 35 Vastseliina Vallavolikogu määrus 27 12.12.2017 - kehtetu
Võnnu Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 09.12.2017, 34 Võnnu Vallavolikogu määrus 4 01.01.2018 - kehtetu
Suure-Jaani Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 09.12.2017, 33 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 102 01.01.2018 - kehtetu
Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu komisjonide töö tasustamine RT IV, 09.12.2017, 32 Vara Vallavolikogu määrus 3 12.12.2017 - kehtetu
Torma Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord RT IV, 09.12.2017, 31 Torma Vallavalitsus määrus 5 12.12.2017 - kehtetu
Haaslava valla põhimäärus RT IV, 09.12.2017, 30 Haaslava Vallavolikogu määrus 7 12.12.2017 - kehtetu
Haaslava valla ametiasutuse palgajuhend RT IV, 09.12.2017, 29 Haaslava Vallavolikogu määrus 47 01.01.2018 - kehtetu

Kokku: 48| Näitan: 1- 20|Näita kõiki