Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 10.04.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Antsla valla ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord RT IV, 10.04.2018, 67 Antsla Vallavalitsus määrus 2 13.04.2018 - kehtetu
Valga valla 2018. aasta lisaeelarve RT IV, 10.04.2018, 66 Valga Vallavolikogu määrus 28 13.04.2018 - 31.12.2018
Keila linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus RT IV, 10.04.2018, 65 Keila Linnavalitsus määrus 4 13.04.2018 - …
Värska valla põhimäärus RT IV, 10.04.2018, 64 Värska Vallavolikogu määrus 8 13.04.2018 - kehtetu
Värska valla kultuuri- ja spordisündmuste finantseerimise kord RT IV, 10.04.2018, 63 Värska Vallavolikogu määrus 14 13.04.2018 - kehtetu
Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise tingimused ja kord RT IV, 10.04.2018, 62 Saue Vallavalitsus määrus 4 13.04.2018 - kehtetu
Vinni valla 2018 aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 10.04.2018, 61 Vinni Vallavolikogu määrus 8 13.04.2018 - 31.12.2018
Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused RT IV, 10.04.2018, 60 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 3 13.04.2018 - 25.03.2019
Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine RT IV, 10.04.2018, 59 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 6 13.04.2018 - kehtetu
Kambja vallavara valitsemise kord RT IV, 10.04.2018, 58 Kambja Vallavolikogu määrus 38 13.04.2018 - kehtetu
Ülenurme vallavara eeskiri RT IV, 10.04.2018, 57 Ülenurme Vallavolikogu määrus 7 13.04.2018 - kehtetu
Meremäe valla põhimäärus RT IV, 10.04.2018, 56 Meremäe Vallavolikogu määrus 9 13.04.2018 - kehtetu
Meremäe valla omaalgatusliku tegevuse toetuseks raha eraldamise kord ja tingimused RT IV, 10.04.2018, 55 Meremäe Vallavolikogu määrus 23 13.04.2018 - kehtetu
Mikitamäe valla põhimäärus RT IV, 10.04.2018, 54 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 8 13.04.2014 - kehtetu
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused RT IV, 10.04.2018, 53 Tallinna Linnavolikogu määrus 6 13.04.2018 - 31.12.2018
Haabersti Vene Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine RT IV, 10.04.2018, 52 Tallinna Linnavalitsus määrus 35 13.04.2018 - …
Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine RT IV, 10.04.2018, 51 Tallinna Linnavolikogu määrus 8
Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele RT IV, 10.04.2018, 50 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 8 13.04.2018 - …
Häädemeeste Vallavolikogu 06.veebruari 2014.a määruse nr 3 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine RT IV, 10.04.2018, 49 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 11
Haabersti Vene Gümnaasiumi põhimäärus RT IV, 10.04.2018, 48 Tallinna Linnavalitsus määrus 21 13.04.2018 - …

Kokku: 67| Näitan: 1- 20|Näita kõiki