Ilmumas ja ilmunud

RT I, 10.04.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded RT I, 10.04.2019, 25 Maaeluminister määrus 53 13.04.2019 - …
Maaeluministri 10. juuli 2017. a määruse nr 53 „Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded” muutmine RT I, 10.04.2019, 24 Maaeluminister määrus 39
Munalaiu ja Manilaiu sadama akvatooriumi piiride määramine RT I, 10.04.2019, 23 Vabariigi Valitsus määrus 168 15.04.2019 - kehtetu
Roomassaare sadama akvatooriumi piiride määramine RT I, 10.04.2019, 22 Vabariigi Valitsus määrus 105 15.04.2019 - kehtetu
Heltermaa sadama akvatooriumi piiride määramine RT I, 10.04.2019, 21 Vabariigi Valitsus määrus 103 15.04.2019 - kehtetu
Rohuküla sadama akvatooriumi piiride määramine RT I, 10.04.2019, 20 Vabariigi Valitsus määrus 102 15.04.2019 - kehtetu
Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord RT I, 10.04.2019, 19 Vabariigi Valitsus määrus 216 13.04.2019 - …
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord RT I, 10.04.2019, 18 Vabariigi Valitsus määrus 36 13.04.2019 - …
Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord RT I, 10.04.2019, 17 Vabariigi Valitsus määrus 103 13.04.2019 - 30.04.2019
Tsiviiltoetuse registri põhimäärus RT I, 10.04.2019, 16 Vabariigi Valitsus määrus 112 13.04.2019 - …
Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord RT I, 10.04.2019, 15 Vabariigi Valitsus määrus 122 13.04.2019 - …
Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine RT I, 10.04.2019, 14 Vabariigi Valitsus määrus 81 13.04.2019 - …
Riigilõivu tasaarvestuse kord numbrilubade andmisel RT I, 10.04.2019, 13 Vabariigi Valitsus määrus 30 13.04.2019 - …
Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus RT I, 10.04.2019, 12 Vabariigi Valitsus määrus 61 13.04.2019 - …
Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord RT I, 10.04.2019, 11 Vabariigi Valitsus määrus 75 13.04.2019 - …
Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord RT I, 10.04.2019, 10 Vabariigi Valitsus määrus 72 13.04.2019 - …
Raudtee-ettevõtja avalikku reisijateveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks määramise kord RT I, 10.04.2019, 9 Vabariigi Valitsus määrus 73 13.04.2019 - …
Raadioside piiramise kord RT I, 10.04.2019, 8 Vabariigi Valitsus määrus 301 13.04.2019 - …
Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused RT I, 10.04.2019, 7 Vabariigi Valitsus määrus 133 13.04.2019 - …
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine RT I, 10.04.2019, 6 Vabariigi Valitsus määrus 111 13.04.2019 - 02.05.2019

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json