Ilmumas ja ilmunud

RT I, 10.05.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2016. aastal RT I, 10.05.2016, 29 Keskkonnaminister määrus 6 13.05.2016 - 08.07.2016
Keskkonnaministri 19. aprilli 2016. a määruse nr 6 „Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2016. aastal” täiendamine RT I, 10.05.2016, 28 Keskkonnaminister määrus 9
Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas RT I, 10.05.2016, 27 Vabariigi Valitsus määrus 154 20.05.2016 - 15.07.2016
Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid RT I, 10.05.2016, 26 Vabariigi Valitsus määrus 205 13.05.2016 - 03.06.2018
Abipolitseinikule hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus RT I, 10.05.2016, 25 Vabariigi Valitsus määrus 186 01.07.2016 - kehtetu
Salajasele koostööle kaasatud isiku hukkumise, töövõimetuse ja talle kehavigastuse tekitamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus RT I, 10.05.2016, 24 Vabariigi Valitsus määrus 82 01.07.2016 - kehtetu
Lavassaare looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri RT I, 10.05.2016, 23 Vabariigi Valitsus määrus 54 20.05.2016 - …
Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 „Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid” muutmine RT I, 10.05.2016, 22 Vabariigi Valitsus määrus 53
Abipolitseiniku hukkumise, haigestumise ja vigastada saamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus RT I, 10.05.2016, 21 Vabariigi Valitsus määrus 52 01.07.2016 - …
Salajasele koostööle kaasatud isiku hukkumise, osalise või puuduva töövõime ja talle kehavigastuse tekitamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus RT I, 10.05.2016, 20 Vabariigi Valitsus määrus 51 01.07.2016 - …
Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu RT I, 10.05.2016, 19 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 23 13.05.2016 - 24.03.2017
Nõuded lõhkematerjalile ja lõhkematerjali vastavushindamise protseduurid RT I, 10.05.2016, 18 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 87 13.05.2016 - kehtetu
Harjumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine RT I, 10.05.2016, 17 Keskkonnaminister määrus 41 20.05.2016 - …
Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu RT I, 10.05.2016, 16 Siseminister määrus 87 13.05.2016 - 17.01.2017
Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus RT I, 10.05.2016, 15 Siseminister määrus 76 13.05.2016 - 17.01.2017
Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides majutatavale rahvusvahelise kaitse taotlejale toiduraha maksmise kord ja määrad RT I, 10.05.2016, 14 Siseminister määrus 29 13.05.2016 - …
Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumide sisekorra eeskiri RT I, 10.05.2016, 13 Siseminister määrus 47 13.05.2016 - …
Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 10.05.2016, 12 Siseminister määrus 78 13.05.2016 - 17.01.2017
Lõhkematerjalile, selle märgistusele ja vastavushindamisele esitatavad nõuded RT I, 10.05.2016, 11 Majandus- ja taristuminister määrus 37 13.05.2016 - 16.07.2017
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. märtsi 2013. a määruse nr 23 „Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad” muutmine RT I, 10.05.2016, 10 Majandus- ja taristuminister määrus 36

Kokku: 29| Näitan: 1- 20|Näita kõiki