Ilmumas ja ilmunud

RT I, 10.06.2014

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Viljandi Kutseõppekeskuse põhimäärus RT I, 10.06.2014, 23 Haridus- ja teadusminister määrus 31 13.06.2014 - 27.06.2016
Tallinna Ehituskooli põhimäärus RT I, 10.06.2014, 22 Haridus- ja teadusminister määrus 30 13.06.2014 - 27.06.2016
Tallinna Majanduskooli põhimäärus RT I, 10.06.2014, 21 Haridus- ja teadusminister määrus 29 13.06.2014 - 27.06.2016
Võrumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus RT I, 10.06.2014, 20 Haridus- ja teadusminister määrus 28 13.06.2014 - 27.06.2016
Tallinna Teeninduskooli põhimäärus RT I, 10.06.2014, 19 Haridus- ja teadusminister määrus 27 13.06.2014 - 27.06.2016
Tallinna Transpordikooli põhimäärus RT I, 10.06.2014, 18 Haridus- ja teadusminister määrus 26 13.06.2014 - 21.08.2016
Kuressaare Ametikooli põhimäärus RT I, 10.06.2014, 17 Haridus- ja teadusminister määrus 25 13.06.2014 - 27.06.2016
Luua Metsanduskooli põhimäärus RT I, 10.06.2014, 16 Haridus- ja teadusminister määrus 24 13.06.2014 - 27.06.2016
Narva Kutseõppekeskuse põhimäärus RT I, 10.06.2014, 15 Haridus- ja teadusminister määrus 23 13.06.2014 - 31.08.2016
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus RT I, 10.06.2014, 14 Haridus- ja teadusminister määrus 22 13.06.2014 - 31.08.2016
Valgamaa Kutseõppekeskuse põhimäärus RT I, 10.06.2014, 13 Haridus- ja teadusminister määrus 21 13.06.2014 - 27.06.2016
Miina Härma meenemündi käibelelaskmine RT I, 10.06.2014, 12 Eesti Panga President määrus 9 13.06.2014 - …
Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike või riigi toetusel tegutsevate ekspordikrediidikindlustusega tegelevate kindlustusandjate eksporditagatiste andmisest teavitamise kord RT I, 10.06.2014, 11 Vabariigi Valitsus määrus 78 13.06.2014 - …
Kohustuslikud lisatingimused lepingutele, mis käsitlevad eksporditehingute tagamist ühiselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike ekspordikrediidikindlustuse asutustega RT I, 10.06.2014, 10 Vabariigi Valitsus määrus 76 13.06.2014 - …
Meetme «Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel» tingimused RT I, 10.06.2014, 9 Keskkonnaminister määrus 12 13.06.2014 - …
Välislepingute andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus RT I, 10.06.2014, 8 Välisminister määrus 9 13.06.2014 - …
Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord RT I, 10.06.2014, 7 Siseminister määrus 15 01.07.2014 - 10.01.2015
Sotsiaalministeeriumi põhimäärus RT I, 10.06.2014, 6 Vabariigi Valitsus määrus 42 01.07.2014 - 25.09.2014
Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine RT I, 10.06.2014, 5 Vabariigi Valitsus määrus 75
Siseministri 12. aprilli 2013. a määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine RT I, 10.06.2014, 4 Siseminister määrus 23

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki