Ilmumas ja ilmunud

RT I , 10.07.2012

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ajateenija isiklike lubatud asjade piirkogused ja ajateenistuses keelatud asjade loetelu ning nende hoidmise, tagastamise ja hävitamise ning hoiule võtmise kord ja hävitamise akti vorm RT I, 10.07.2012, 94 Kaitseminister määrus 20 01.04.2013 - kehtetu
Reservväelaste suhtes rakendatav Eestist lahkumise keeld RT I, 10.07.2012, 93 Vabariigi Valitsus määrus 306 01.04.2013 - kehtetu
Kaadrikaitseväelasele Eestis teenistusalase lähetuse kulude hüvitamise tingimused ja kord RT I, 10.07.2012, 92 Vabariigi Valitsus määrus 190 01.04.2013 - kehtetu
Kaitseväekohustuslasele identifitseerimiskoodi andmise alused ja kord RT I, 10.07.2012, 91 Vabariigi Valitsus määrus 108 01.04.2013 - kehtetu
Kaitseväe rivimäärustiku kinnitamine RT I, 10.07.2012, 90 Vabariigi Valitsus määrus 92 01.04.2013 - kehtetu
Reservväelase kohustus teatada oma elu- ja töökoha ning sidevahendite andmed RT I, 10.07.2012, 89 Vabariigi Valitsus määrus 307 01.04.2013 - kehtetu
Kaitseväe kalmistute haldamise kord RT I, 10.07.2012, 88 Vabariigi Valitsus määrus 110 01.04.2013 - kehtetu
Asendusteenistuslase toetuse ulatus ja maksmise kord RT I, 10.07.2012, 87 Vabariigi Valitsus määrus 36 01.04.2013 - kehtetu
Asendusteenistusest vabastamisel makstava toetuse arvutamise ja maksmise kord RT I, 10.07.2012, 86 Vabariigi Valitsus määrus 219 01.04.2013 - kehtetu
Kaitseväelase teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral antava ühekordse hüvitise maksmiseks taotluste esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise kord RT I, 10.07.2012, 85 Vabariigi Valitsus määrus 208 01.04.2013 - kehtetu
Ajateenistuse ja asendusteenistuse kestuse määramine RT I, 10.07.2012, 84 Vabariigi Valitsus määrus 139 01.04.2013 - kehtetu
Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri pidamise põhimäärus RT I, 10.07.2012, 83 Vabariigi Valitsus määrus 249 01.04.2013 - kehtetu
Ajateenija toetuse ulatus ja maksmise kord RT I, 10.07.2012, 82 Vabariigi Valitsus määrus 262 01.04.2013 - kehtetu
Valmisoleku reservi tasu suurus ja maksmise kord RT I, 10.07.2012, 81 Vabariigi Valitsus määrus 109 01.04.2013 - kehtetu
Õppemaksu hüvitamise ulatus ja kord RT I, 10.07.2012, 80 Vabariigi Valitsus määrus 67 01.04.2013 - kehtetu
Arstlike komisjonide esimeeste ja liikmete töö tasustamise ja lähetuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja kord RT I, 10.07.2012, 79 Vabariigi Valitsus määrus 448 01.04.2013 - kehtetu
Kadeti igakuise stipendiumi ulatus ja maksmise kord RT I, 10.07.2012, 78 Vabariigi Valitsus määrus 358 01.04.2013 - kehtetu
Kaitseväekohustuslaste ja kaitseväelaste terviseuuringud RT I, 10.07.2012, 77 Vabariigi Valitsus määrus 282 01.04.2013 - kehtetu
Kaadrikaitseväelase ümberasumisega seotud kulu kompenseerimise ja ühekordse hüvitise maksmise kord ja ulatus RT I, 10.07.2012, 76 Vabariigi Valitsus määrus 90 01.04.2013 - kehtetu
Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid RT I, 10.07.2012, 75 Vabariigi Valitsus määrus 350 01.04.2013 - kehtetu

Kokku: 94| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json